ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Koaliční zastupitelé navrhli nezastavitelnost „Sadů mládeže“

V říjnu minulého roku projednávalo Zastupitelstvo města Františkovy Lázně zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 555/1 o výměře 3.600 m2 v „Sadech mládeže“ u vlakového nádraží. Ze strany opozičních zastupitelů za „Sdružení místních“ v čele s bývalým starostou Františkových Lázní, Ivo Mlátilíkem, byla v této věci rozpoutána zcela účelová a manipulativní kampaň proti současnému vedení města, a to včetně iniciace a šíření petice, s cílem vyvolat nedůvodné obavy na straně veřejnosti.

Opakovaně je třeba ujistit, že město žádnou část parku v „Sadech mládeže“ neprodalo, neprodává a ani prodávat nebude. V místě parku se nekácely a ani nekácejí žádné vzrostlé stromy.

Projednání této záležitosti zastupitelstvem vycházelo z písemné žádosti konkrétního žadatele o případný odkup pozemku se záměrem výstavby solitérního lázeňského objektu. Žádost byla zcela v souladu s platným územním plánem města, který předpokládá možnou zastavitelnost daného území parku. Zastupitelstvo bylo povinno uvedenou žádost projednat a nerozhodlo o prodeji pozemku, nýbrž pouze o zveřejnění záměru jeho možného budoucího prodeje. Učinilo tak současně se stanovením řady omezujících a zavazujících podmínek pro případného zájemce o koupi pozemku, včetně povinnosti předložení projektové studie zamýšlené stavby, a to s cílem zamezit jakémukoliv případnému spekulativnímu prodeji pozemku v budoucnu. Zveřejněný záměr nebyl pro město závazný a zveřejnění záměru prodeje pozemku samo o sobě neznamenalo konečný prodej pozemku.

Původní žadatel o případný odkup pozemku v mezidobí od svého zájmu upustil. Žádný další investor v mezidobí o koupi pozemku zájem neprojevil. A to právě i s ohledem na omezující a zavazující podmínky pro případný prodej pozemku a jeho budoucí využití, které nastavili koaliční zastupitelé ve svém předchozím rozhodnutí. S ohledem na tuto skutečnost bylo dne 25.1. 2017 zastupitelstvem města rozhodnuto o zrušení původního záměru prodeje pozemku v „Sadech mládeže“. Přihlédnuto přitom bylo také k petici občanů, ačkoliv ta byla předně výsledkem šíření záměrně zkreslených informací ze strany „Sdružení místních“. Na návrh koaličních zastupitelů bylo současně rozhodnuto o budoucím vyjmutí pozemku parku z územního plánu města tak, aby tento pozemek nemohl být v budoucnu zastavěn.

Třeba dodat, že nedůvodná změna územního plánu města, která umožnila zastavitelnost pozemku v „Sadech mládeže“, byla ještě v minulém volebním období (2014) prosazena a následně schválena právě bývalým starostou Mlátilíkem a ostatními zastupiteli za „Sdružení místních“. Tedy osobami, které proti projednávanému záměru města výše naznačeným manipulativním způsobem aktuálně brojili. Je však přitom nasnadě, že tato předchozí změna územního plánu města byla bývalým starostou Mlátilíkem provedena již právě s úmyslem tento pozemek prodat a zastavět.