ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

KAUZA FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉHO CAMPU „AMERIKA“ PO LETECH SPORŮ KONČÍ: Místostarosta Mlátilík odsouzen k náhradě škody

Františkolázeňský místostarosta Mlátilík byl v srpnu tohoto roku pravomocně odsouzen k náhradě škody
způsobené městu ve výši 216 tis. Kč. Škoda vznikla v souvislosti s nezákonným pronájmem campu „Amerika“ v roce 2014, z rozhodnutí tehdy po komunálních volbách ve funkci končícího starosty Mlátilíka, jeho blízkému známému Vojtěchu Matouškovi. Nájem byl sjednán za zřetelně nevýhodných podmínek pro město prakticky na dobu dvaceti let. Nájemní smlouva byla v roce 2016 pro její nezákonnost prohlášena soudem za neplatnou a nájemce byl nucen camp vyklidit. V. Matoušek následně v této souvislosti vedl s městem několikero soudních sporů, v jejichž důsledku mu muselo město zaplatit více jak 600 tis. Kč (původně za údajný ušlý zisk nárokoval celkem cca 5,5 mil. Kč). V. Matoušek je přitom opakovaně kandidátem hnutí ANO v komunálních volbách a v současnosti též členem dozorčí rady Františkolázeňské výtopny a CHEVAKu.

Neplatným pronájmem campu způsobená škoda ve výši cca 615 tis. Kč byla městem následně vymáhána po bývalém starostovi Mlátilíkovi. Prvoinstančním soudem mu byla uložena povinnost k náhradě škody „pouze“ ve výši 216 tis. Kč. Město se ohledně zbývající části škody ve výši cca 400 tis. odvolalo. Než však mohlo být o tomto odvolání soudem rozhodnuto, vrátil se I. Mlátilík na františkolázeňskou radnici (po komunálních volbách 2022) v pozici místostarosty, a řízení o odvolání města ohledně zbývající části škody bylo zastaveno. Odvolací soud tak mohl potvrdit Mlátilíkovu povinnost k náhradě škody „pouze“ v původní výši 216 tis. Kč. Místostarosta Mlátilík se přitom v době odvolacího řízení ocital v bezprecedentním střetu zájmů, kdy figuroval v pozici statutárního orgánu města, jako žalobce, na straně jedné a současně v pozici žalovaného na straně druhé. Fakticky tak mohl „rozhodovat“ o tom, zda a v jaké výši bude po něm městu vzniklá škoda dále městem vymáhána.


Spojení „škůdce“ a „statutára“ města v jedné osobě je z hlediska selského rozumu protimluvem, který ve
veřejném zájmu nedává smysl. Ve slušné společnosti by bylo v případě místostarosty Mlátilíka záhodno rezignovat minimálně na funkci radního, v lepším případě i na funkci zastupitele.


Alt. (10-2023)