ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Hrad Seeberg má nové vstupní prostory a infocentrum

Počátkem září tohoto roku byly na hradě Seeberg zprovozněny nové vstupní prostory včetně turistického infocentra. Součástí provedených investic bylo také vybudování nového přednáškového a výstavního sálu. Rekonstrukce ve výši téměř 2 milionů korun byla financována z mezinárodního projektu „Kulturní cesta fojtů“ a za finanční účasti města Františkovy Lázně.

Nové infocentrum je jedním ze záchytných turistických bodů na české straně v rámci zmíněného přeshraničního projektu. Ten se zaměřuje na podporu cestovního ruchu v česko-saském pohraničí s cílem provázat a propagovat významná kulturní místa na území historického Fojtska (Vogtland). Do této oblasti historicky spadal také dnešní ašský výběžek včetně hradu Seeberg (Ostroh) ležícím na hranici Vogtlandu s Chebskem. Seeberg je hmatatelnou připomínkou historických specifik dané oblasti. Byl kdysi součástí místní štaufské zeměsprávy a dnes je vyhledávaným turistickým cílem, který s Vogtlandem kromě historie spojuje nyní také přeshraniční projekt.

Na projektu se podílí celkem jedenáct partnerů z Čech, Saska a Durynska včetně města Františkovy Lázně. Výstupem projektu by mělo být předně vydání obsáhlého vícejazyčného průvodce dotčenou oblastí, síť informačních tabulí, informační letáky, webové stránky a společné kulturně-vzdělávací akce jako jsou výstavy, přednášky a programy pro školy.

fotografie: Živé chebsko.cz