ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Hnutí ANO se v krajské volební kampani paktovalo s Mlátilíkovými lidmi

Je to záměr nebo jen vnitrostranická nevědomost či nedůslednost hnutí ANO? Ať je to jakkoliv, je faktem, že se hnutí ANO v rámci proběhlé kampaně pro krajské volby 2016 minimálně na místní úrovni (Františkovy Lázně a Cheb) spojilo a prezentovalo spolu s lidmi velmi úzce napojenými na osobu v daném místě velmi kontroverzního Ivo Mlátilíka, bývalého starosty a současného zastupitele Františkových Lázní („Sdružení místních“). Tato zcela otevřená prezentace se opakovaně děla a děje nejen na úrovni budoucí hejtmanky za hnutí ANO, Jany Vildumetzové, a jiných místních představitelů hnutí ANO v čele s chebskou místostarostkou Danielou Seifertovou, ale dokonce i na úrovni předsedy hnutí a ministra financí, Andreje Babiše (viz foto níže).

Při znalosti místního prostředí a poměrů se ve více četných případech jedná o osoby spojené s Ivo Mlátilíkem velmi úzkými přátelskými, obchodními nebo rodinnými vazbami. V jednom z těchto případů se jedná přímo o kandidáta hnutí ANO do krajských voleb, Vojtěcha Matouška. Ten je v prostředí Františkových Lázní po dlouhou dobu všeobecně vnímán za neformální „pravou ruku“ Ivo Mlátilíka jak v politických, tak obchodních záležitostech. Minimálně pak v jednom případě, konkrétně v souvislosti s pronájmem františkolázeňského Autocampu Amerika, je u této osoby přímo formou soudního rozhodnutí z letošního roku prokázána její přímá účast na nehospodárném nakládání s městským majetkem, a to právě v době působení Ivo Mlátilíka ve funkci františkolázeňského starosty. V souvislosti s touto kauzou pak Vojtěch Matoušek vede v současnosti s městem Františkovy Lázně v pozici žalobce paralelně několik dalších soudních sporů. O to více je zarážející, že dotyčný, jako kandidát hnutí ANO v krajských volbách, stavěl svou volební prezentaci právě na svém působení v cestovním ruchu včetně konkrétního odkazu na někdejší provozování zmíněného autocampu.

Dalšími osobami s prokazatelným úzkým osobním napojením na Ivo Mlátilíka, které se v průběhu volební kampaně ve Františkových Lázních viditelně prezentovaly v blízkosti výše zmiňovaných vrcholných představitelů hnutí ANO, jsou jednak David Pazourek, působící při MKS Františkovy Lázně, kam jej v době svého starostování dosadil právě Ivo Mlátilík, a dále Jakub Solař.

V kontextu uvedeného pak není jistě náhodná zcela otevřeně vyjádřená volební podpora Ivo Mlátilíka ve prospěch hnutí ANO, zveřejněná dne 30. 9. 2016 v místním (františkolázeňském), a jinak velmi populistickém a tendenčním periodiku, „Zrcadlo“. To je vydáváno „Sdružením místních“, jehož je právě Ivo Mlátilík předsedou.

Otázkou tedy je, jaké jsou skutečné cíle a zájmy těchto osob, Ivo Mlátilíka nevyjímaje, na jejich ať už přímé nebo nepřímé účasti v krajské volební kampani hnutí ANO? Podobně je pak také legitimní se ptát, jaké jsou, nebo by měly být, v této věci zájmy samotného hnutí?