ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Františkovy Lázně uspěly ve sporu o pronájem „Podloubí“

Koncem roku 2018 uspělo město Františkovy Lázně ve sporu o pronájem kavárny „Podloubí“. Soud pravomocně zamítnul žalobu bývalého neoprávněného nájemce kavárny Radima Cieleckého na náhradu údajné škody.

Kavárna „Podloubí“ byla pronajata R. Cieleckému ještě záhy po komunálních volbách 2014 ve funkci končícím starostou Mlátilíkem. Nájem byl sjednán za velmi nevýhodných podmínek pro město; fakticky na dobu 20 let za mnohem nižší nájemné (710.000,- Kč/rok) než doposud. O nájmu bylo odcházejícím starostou Mlátilíkem rozhodnuto zcela bezdůvodně ještě půl roku před tím, než měla skončit smlouva předchozího nájemce.

Nové vedení města považovalo nájemní smlouvu uzavřenou s R. Cieleckým za neplatnou a vypsalo na pronájem „Podloubí“ nové výběrové řízení. Vybraný nový nájemce hradí aktuálně roční nájemné skoro dvakrát vyšší (1.350.000,- Kč/rok), než se zavázal původně platit R. Cielecký.

R. Cielecký se z důvodu nenaplnění jeho nájemní smlouvy domáhal vůči městu náhrady údajně ušlého zisku v řádu několika miliónů korun. I přes rozhodnutí prvoinstančního soudu v Chebu ve prospěch R. Cieleckého plzeňský krajský soud následně toto rozhodnutí zrušil a žalobu R. Cieleckého v plném rozsahu zamítnul.

Krajský soud přisvědčil městu Františkovy Lázně, že nájemní smlouva uzavřená s R. Cieleckým byla pro její rozpor se zákonem absolutně neplatná. Postup tehdejšího starosty Mlátilíka a průběh výběrového řízení, vedoucích k uzavření nájemní smlouvy s R. Cieleckým, krajský soud označil za netransparentní a vzbuzující pochybnosti. Městu byla zároveň soudem přiznána náhrada nákladů řízení ve výši cca 141.000,- Kč.