ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Františkovy Lázně uspěly ve sporu o pronájem campu „Amerika“

Na sklonku roku 2018 soud pravomocně zamítnul žalobu Vojtěcha Matouška a společnosti DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o., kteří se jako neúspěšní uchazeči výběrového řízení na pronájem kempu v roce 2016 domáhali určení neplatnosti nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Františkovy Lázně a stávajícím nájemcem campu, společností ALGON.

Již dříve byla soudem potvrzena nezákonnost postupu františkolázeňského exstarosty Ivo Mlátilíka, který narychlo po komunálních volbách 2014 při odchodu z funkce pronajal „Ameriku“ právě V. Matouškovi. Nájem byl sjednán za pro město velmi nevýhodných podmínek na dobu fakticky dvaceti let i přesto, že V. Matoušek ve výběrovém řízení učinil vůči městu zcela prokazatelně nejméně výhodnou nabídku ze všech zájemců. Z podnětu nového vedení města byla nájemní smlouva pro její rozpor se zákonem prohlášena soudem za neplatnou a V. Matoušek byl povinen camp vyklidit.

Následně v roce 2016 vybraly Františkovy Lázně nového nájemce campu, společnost ALGON. Bývalý neoprávněný nájemce V. Matoušek a společnost DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o. (zastupovaná Ivo Mlátilíkem), kteří se o pronájem campu též ucházeli, nesplnili zadávací podmínky a byli z výběrového řízení vyřazeni. Oba tito neúspěšní uchazeči následně napadli nájemní smlouvu, uzavřenou s novým nájemcem campu, u soudu.

I přes rozhodnutí prvoinstančního soudu v Chebu, který žalobě vyhověl, plzeňský krajský soud následně toto rozhodnutí zrušil a žalobu V. Matouška a společnosti DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o. v plném rozsahu zamítnul. Krajský soud přisvědčil městu Františkovy Lázně, že výběrové řízení na pronájem „Ameriky“ proběhlo v souladu se zákonem a nabídky neúspěšných uchazečů byly vyřazeny po právu. Smlouva uzavřená se stávajícím nájemcem campu je tedy platná.

Z důvodu neplatnosti původní nájemní smlouvy na camp „Amerika“, způsobené nezákonným jednáním exstarosty Mlátilíka, uplatňuje V. Matoušek nadále vůči městu údajný ušlý zisk ve výši několika miliónů.