ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Františkovy Lázně mají opět Wiedermannův park

V červnu tohoto roku bylo zastupitelstvem města Františkovy Lázně rozhodnuto o pojmenování jednoho z místních lázeňských parků po významném františkolázeňském rodákovi Gustavu Wiedermannovi. Park doposud oficiálně nazývaný „Sady Míru“, kterému místní neoficiálně říkají „Zátiší“, již dříve Wiedermannovo jméno nesl.

Gustav Wiedermann (1850 – 1914) je jednou z nejvýznamnějších postav historie Františkových Lázních. Coby architekt, veřejně angažovaný občan, městský radní a posléze také starosta se Wiedermann na přelomu 19. a 20. století všestranně zasloužil o rozvoj a charakteristickou podobu Františkových Lázní, jež v zásadě přetrvala dodnes. Jako architekt je Gustav Wiedermann vedle řady obytných domů a vil podepsán pod plány významných budov jako jsou Císařské lázně, Hotel Imperiál či Společenský dům. Byl také autorem přístavby dnes již neexistující františkolázeňské synagogy. Nejproslulejší ukázkou jeho architektonické práce jsou pak pravoslavné chrámy nejen ve Františkových Lázních, ale i v ostatních městech západočeského lázeňského trojúhelníku.

Jako starosta Františkových Lázní působil Wiedermann v letech 1900 – 1910. V této funkci usiloval především o zvýšení úrovně zdejšího lázeňství. Zasloužil se zejména o převedení lázeňských provozů a jiných veřejných budov, parků a pramenů do vlastnictví města. Wiedermann byl také zakladatelem a následně i předsedou místního okrašlovacího spolku. Spolek, založený roku 1881, se zasloužil zejména o rozvoj parkové zeleně a architektury ve městě a jeho okolí. Spolek se podílel na utváření dodnes obdivovaného zeleného pásu okolo lázeňského centra. Na jihozápadě města vyrostl díky aktivitě spolku lesopark „Amerika“. Krom zeleně byl z podnětu spolku realizován také bezpočet umělecky a historicky cenných památníků a architektonických prvků jako např. pomník J. W. Goetha, rozhledna Salingburg, lesní kaple při cestě na „Ameriku“ či známý meteorologický sloup.

Významným počinem spolku byl také další velký lesní komplex na východním okraji města, budovaný od roku 1901 v oblasti „Aleje – Zátiší“. Po smrti Gustava Wiedermanna byl nový park pojmenován právě po jeho zasloužilém tvůrci. Roku 1916 pak byla ve Wiedermannově parku zbudována pamětní síň nazvaná „Dankwarte“ („Věž díků“), dnes „Zámeček“, jež měla být trvalou památkou vděku spolku vůči Gustavu Wiedermannovi a všem dalším mecenášům. Wiedermannův park se pak během následujících let stal oblíbeným cílem procházek, v parku byly instalovány lavičky a vysazeny ovocné stromy. Kromě honů na v parku vysazené bažanty byly františkolázeňským sportovním klubem na tzv. Sluneční louce od 20. let 20. století každoročně pořádány závody ve střelbě na asfaltové holuby.

V současnosti provádí Město Františkovy Lázně revitalizaci tohoto parku v celkové hodnotě 1,7 mil. korun. Revitalizace zahrnuje obnovu původních parkových cest a odpočinkové louky s novým parkovým mobiliářem. Finanční prostředky na tento projekt byly získány z dotačního programu Ministerstva zemědělství.