ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Františkovy Lázně: Lázeňská sezóna č. 222 byla zahájena

Každoroční zahájení lázeňské sezóny proběhlo o víkendu ve Františkových Lázních. U této příležitosti byl také spušten provoz destinačního a informačního centra.


Františkovy Lázně jsou proslulé za hranicemi našeho kraje jako oáza klidu a odpočinku pro lázeňské hosty. To ocení zejména klienti vyššího věku, ale ti mladší by raději našli aktivnější pobyt v lázních. Město proto chce zacílit i na ně a postupně ve spolupráci s největší lázeňskou společností i dalšími poskytovateli péče nabídnout nové možnosti.


Tyto a podobné myšlenky byly náměty, které během letošního zahájení lázeňské sezóny v sobotu 16. května nejvíce rezonovaly v přítomných. Oslavy zahájení ale byly pojaty tradičně. Hlavní třídu lemovaly stánky s nejrůznějším sortimentem. Od pochutin přes suvenýry až po půjčovnu a prodejnu klobouků, kterému neodolaly některé z přítomných dam.


Po slavnostní mši svaté v kostele Povýšení sv. Kříže se úderem 11 hodiny vydal průvod městem. V čele šli ostrostřelci, následovaní zástupci církve, za nimi pak mažoretky a hudebníci Městského dechového orchestru Cheb. Za muzikou se zařadili zástupci města Františkovy Lázně, lázeňské společnosti spolu s hosty a představiteli dalších měst, ale také dobově oblečenými dámami a pány. Procesí uzavírali dobově oblečené dámy s doprovodem.


Průvod prošel Národní třídou a došel k hudebnímu pavilonu u Františkova pramene. Zde byla 222. lázeňská sezóna slavnostně zahájena. Úvodní slovo měl herec Západočeského divadla Jindřich Skopec, který se na tento den stal dřívějším starostou města Gustavem Wiedermann.


„Stavitel a architekt, císařský rada, starosta Františkových Lázní, později čestný starosta Františkových Lázní, čestný člen františkolázeňských ostrostřelců, jakožto také i dobrovolných hasičů,“ prozradil na sebe publiku.


Moderátor představil hojnému počtu přihlížejících přítomné hosty na podiu. Pak již dostal slovo starosta zdejšího města.


„Dovolte mi, abych vás zde všechny přivítal, popřál vám krásný den, hezkou zábavu. Dovolte mi, abych srdečně přivítal naše hosty z našeho partnerského města Bad Soden a jsem přesvědčený o tom, že dalších minimálně 222 let tohoto města bude stejně krásných jako je dnešní den. Pro to se budeme snažit dělat všechno možné. Dovolte mi ještě nakonec abych poděkoval všem, kteří se spolupodíleli na organizaci tohoto krásného dne na tom programu, především mým místostarostům, Městskému kulturnímu středisku, církvi – děkuji vám a bavte se krásně,“ pozdravil starosta Františkových Lázní Otakar Skala.
Své zdravice pak přednesli další řečníci jako radní Karlovarského kraje Edmund Janisch nebo ředitel Lázní Josef Ciglanský. Přidal se také starosta Chebu Petr Navrátil. Ten připomněl, jak se pomáhalo ženám, které přijížděli do lázní léčit neplodnost.


Motlidbou pak pokračoval program, který vrcholil symbolickým žehnáním pramenů Františkova a Glauberových.


Oslavy pak pokračovaly odpoledním doprovodným programem. Přijel císař František Josef I., se svým zábavným pásmem přispěl Švejkův c.k. Kabaret, dechovka Starovarka a další.


U nedaleké budovy zvané Milano byl připraven program pro děti. Vystoupilo klaunské trio „Šapitó šou“, k dispozici bylo nafukovací centrum a skákací boty. Své umění předváděl žonglér, který zároveň učil děti některé z lehčích kousků. Nechybělo kreslení na obličej a spousta dětských soutěží – prohazovadla, skákací pytle, namotávání berušek, nebo chůdy.


Jedním z praktických kroků, kterým chce město přispět k deklarované snaze o přilákání dalších a především mladších návštěvníků, je spuštění nového Destinačního a informační centra. To od soboty běží v ostrém provozu. Nabízí služby klasického infocentra a chce spolupracovat s místními podnikateli na zviditelnění celého města, jeho atraktivit a ubytování

Zdroj: tv.zapad.cz