ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Františkovy lázně daly vzniknout myšlence obnovy lesoparku „Amerika“

videoreportáž tv.zapad.cz

Vznik františkolázeňského lesoparku, dnes známého jako „Amerika“, sahá do druhé poloviny 19. století. Velkou zásluhu na jeho vzniku a rozvoji měl místní zkrášlovací spolek založený v roce 1880. Park měl zajistit obyvatelům i lázeňským hostům dostatek místa k odpočinku, zdravotním procházkám a vyjížďkám i společenskému a kulturnímu životu. Ve válečném a poválečném období však původní kompozice parku postupně zanikala, mobiliář a drobné stavby chátraly, park zarůstal a ztratil svou původní funkci na úkor lesního hospodaření.


Ve snaze navrátit bývalému městskému parku úlohu, kterou už v minulosti zastával a kvůli které vznikl, nechalo vedení města ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT v Praze a se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně zpracovat studii obnovy lesoparku Amerika. Studie je výsledkem iniciačního workshopu, který proběhl ve Františkových Lázních v říjnu 2015 za účasti studentů architektury pod vedením architekta Borise Redčenkova, rodáka z Františkových Lázní.


Studie se snaží navázat na dobu, kdy byl park plně funkční a vitální a prezentuje snahu o obnovu společenského charakteru dotčeného území, kde se mají prolínat zájmy co nejširšího spektra obyvatel a lázeňských hostů. Velmi důležitou se stala obnova a doplnění cestní sítě umožňující prostupnost a dostupnost lesoparku a současně zajištění propojení jednotlivých atraktivit území.


Studenti rozsáhlý lesopark rozdělili do šesti pracovních částí. Oblast nazvaná „Divoká Klára“ se zabývá územím v okolí koupaliště Jadran, „Riviéra“ řeší nábřeží rybníku „Amerika“. Následují plochy nazvané „Holandsko“ s minimem terénních nerovností, „Tajga“ s typickými březovými háji, „Středozem“ ležící uprostřed parku a „Westend“, kam patří například Labutí jezírko a rybí restaurace. Všechny části jsou spojeny cestní sítí, v níž je možné jednotlivé stezky rozdělit do čtyř kategorií podle jejich účelu. Kulturní vedoucí za uměním, rekreační spojující místa pro sport a odpočinek, přírodní využívající zajímavosti okolí a srdíčkové, které budou součástí lázeňských procedur. Chybět by neměl ani okružní vláček se zastávkami.


Vzniklá studie lesoparku „Amerika“ je zatím jen prvotním podnětem k uvažované revitalizaci a obnově parku v budoucnu. Měla by sloužit jako inspirace k diskusi nad případnou budoucí podobou lesoparku, do které by měla být zapojena široká veřejnost. Cesta k naplnění zamýšleného projektu si pak sama o sobě bude žádat velké časové, administrativní a technické nároky za účasti všech dotčených institucí veřejné správy. Pro realizaci projektu, který může podle velmi předběžných odhadů představovat investici minimálně ve výši dvě stě milionů korun, bude město hledat dotační zdroje především na Ministerstvu životního prostředí.