ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Františkolázeňští zastupitelé se zabývali peticí za vyřešení parkování v Horních Lomanech

Zastupitelstvo Františkových Lázní na svém XV. zasedání dne 30. 3. 2016 projednalo petici obyvatel městské části Horní Lomany. Petice požadovala vyřešení parkování motorových vozidel v dané oblasti.

Příčinou problému s parkováním v Horních Lomanech jsou úzké ulice. Ty se v důsledku živelného parkování stávají obtížně průjezdné. Nežádoucí důsledky pak mohou nastat v případě potřeby průjezdu vozů záchranné služby, hasičů a technických služeb. I mezi místními obyvateli došlo v souvislosti s neřízeným parkováním již opakovaně ke konfliktům. Policie se doposud snažila nesprávné parkování řešit domluvou. Městští strážnici také prostřednictvím letáků obyvatele upozorňovali, že ulice nemá dostatečnou šířku a musí tedy zůstat volná. V krajním případě je možné situaci řešit i odtahem zaparkovaných aut. Horní Lomany jsou oblastí rodinných domů s pozemky včetně vlastních vjezdů a parkovacích – garážových stání. Tomu také odpovídá šíře ulic a chodníků, které by neměly nahrazovat předpokládané parkovací možnosti na pozemcích místních obyvatel.

Vedení Františkových Lázní zadalo z podnětu petice vypracování studie na posouzení místní dopravní situace s předložením případných návrhů na řešení parkování. Dle studie by v úvahu přicházely dvě varianty zřízení vyhrazených parkovacích stání. Obě varianty by znamenaly stavební úpravy v rozsahu investice cca 30 milionů korun. Ani jedna z variant by však nebyla sto vyřešit stávající situaci. S ohledem na místní podmínky, při dodržení všech technických a dopravních předpisů, kdy je třeba respektovat zejména vjezdy na pozemky místních obyvatel, by v místě mohlo vzniknout jen minimální množství parkovacích stání. Vedle zadané studie bylo provedeno také místní šetření stavebním odborem Městského úřadu Františkovy Lázně. Tím bylo potvrzeno, že většina vlastníků pozemků a rodinných domů v dané lokalitě disponuje vlastním parkovacím – garážovým stáním. Ta vylučují nezbytnost parkování na veřejné komunikaci.

Na základě zjištěných skutečností a provedené studie dospělo vedení Františkových Lázní k závěru, že provedení úprav dopravního řešení parkování v Horních Lomanech na úkor chodců by bylo, s ohledem na předpokládané náklady a minimální konečný přínos pro řešení stávající situace, nesystémové a nehospodárné. Tento závěr většinově podpořili také františkolázeňští zastupitelé.