ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ RADNIČNÍ LISTY: Noviny občanů nebo politická sebe propagace?

Zájem františkolázeňského vedení města na zachování Radničních Listů (RL) obecně vítáme. Pravidelné vydávání městské tiskoviny založené na průhledném financování, redakčně vyváženém a občansky přínosném obsahu, bylo vždy zájmem ALTERNATIVY. Ne vždy však obsah RL těmto parametrům odpovídal a odpovídá. 

Dlouhodobě diskutovanou a kritizovanou je zejména míra, ať už více či méně skryté, politické sebe propagace vedení města. Ne jinak tomu bylo a je i v případě několika posledních vydání RL, jejichž minimálně celé dvě úvodní strany pravidelně zaplňují ryze osobní příspěvky starostky Průšové a obou místostarostů Mlátilíka a Skaly. Nepočítaje přitom prostor určený v RL pro „stranické“ komentáře, které jsou pro politickou prezentaci jednotlivých politických hnutí a zastupitelů určeny především.

Krátký úvodní sloupek jednoho z radních je jistě legitimní. Pokud by však bylo v nastaveném trendu osobní politické propagace radních nad míru obvyklou pokračováno, bylo by to zcela proti smyslu a účelu „obecních novin“. Věříme, že práce nedávno nově ustavené redakční rady RL bude nejen v tomto ohledu věcná a objektivní.

ALT (6-2023)