ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Exstarosta Mlátilík a další na něj napojené osoby vedou s městem spory o milióny. Hrozí ovlivnění sporů v neprospěch města?!?

V souvislosti s nehospodárným a v některých případech též protiprávním jednáním bývalého vedení města v čele s Ivo Mlátilíkem vede město Františkovy Lázně aktuálně několik soudních sporů ať už v postavení žalobce nebo žalovaného. Účastníky soudních řízení jsou buď přímo bývalí členové vedení města anebo osoby s nimi propojené úzkými osobními nebo obchodními vazbami.

V souvislosti s nehospodárně a neúčelně vedenými soudními spory města se společností THERMIA-BAU a.s. (výstavba multifunkčního hřiště) uplatňuje město vůči bývalému starostovi Ivo Mlátilíkovi a tehdejšímu právnímu zástupci města JUDr. Liborovi Janků náhradu způsobené škody ve výši cca 420.000,- Kč. Pozdním uplatněním pohledávky vůči uvedené společnosti, která je v insolvenci, město přišlo o 3,5 miliónu.

Vojtěch Matoušek, bývalý soudně vypovězený nájemce autocampu „Amerika“ (2014-2016) uplatňuje vůči městu nárok na údajný ušlý zisk ve výši několika miliónů. Ten paradoxně opírá o nezákonné rozhodnutí bývalého starosty Mlátilíka, který mu po volbách 2014 autocamp narychlo pronajal. Vojtěch Matoušek a společnost DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o. (vlastněná formálně dětmi Ivo Mlátilíka), jako neúspěšní uchazeči výběrového řízení na nového nájemce campu, vedou současně s městem spor o neplatnost smlouvy uzavřené se současným nájemcem campu, společností ALGON.

Po volbách 2014 pronajal odcházející starosta Mlátilík kavárnu „Podloubí“ fakticky na 20 let panu Radimu Cieleckému. Stalo se tak za pro město velmi nevýhodných podmínek zcela nepochopitelně ještě půl roku před tím, než končila smlouva předchozího nájemce. Nové vedení města považovalo nájemní smlouvu pana Cieleckého za neplatnou a vypsalo na pronájem „Podloubí“ nové výběrové řízení. Nový nájemce hradí ročně nájemné o 642.000,- Kč vyšší než by platil Radim Cielecký, který se však aktuálně vůči městu domáhá náhrady ušlého zisku v údajné výši 2,5 miliónu korun.

Bývalá místostarostka a současná zastupitelka Sazimová-Průšová se soudí o neplatnost prodeje pozemků v Horních Lomanech, o které projevila se svým manželem v minulosti zájem. Nabídka kupní ceny ze strany manželů Průšových však byla neurčitá. Pozemky byly prodány jejich dlouholetému nájemci za cenu převyšující cenu obvyklou se současným jeho závazkem k výstavbě rodinného domu. Správnost postupu města při prodeji pozemků potvrdilo také dozorující Ministerstvo vnitra.

Většina účastníků uvedených sporů s městem kandiduje v nadcházejících komunálních volbách (Mlátilík, Průšová, Janků, Matoušek). Tyto osoby se tak potenciálně ocitají v nebývalém střetu zájmů. Jejich případný podíl na vedení města může kolidovat se zájmy města v probíhajících soudních sporech. Za jejich kandidaturou pak nelze ani vyloučit motiv k eventuelnímu ovlivnění soudních sporů ve svůj prospěch.