ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

DUBNOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO:

VÝMĚNA ZASTUPITELŮ ZA SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH; ZRUŠENÍ BEZPLATNÉ AUTOBUSOVÉ PŘEPRAVY ŽÁKŮ NA TRASE DO CHEBU; SCHVÁLENÍ INVESTICE DO CAMPU AMERIKA; KOUPĚ ORDINACE V BUDOVĚ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA; DOPLNĚNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

Dne 19.4. proběhlo jednání františkolázeňského zastupitelstva. V úvodu jednání bylo přistoupeno ke složení zastupitelského slibu nového zastupitele V. Mašky, který v zastupitelstvu nahradil odstoupivší zastupitelku Mgr. Čeganovou. V zastupitelském „klubu“ Sdružení místních se tak po komunálních volbách jedná již o třetí „výměnu“ zastupitelů (Na místo záhy po komunálních volbách odstoupivších JUDr. Pupalové a L. Kapra získal mandát zastupitele mimo jiné také současný místostarosta Mlátilík).

Zastupitelé zrušili dosavadní bezplatnou přepravu žáků ve věku 6 až 18 let na lince mezi Františkovými Lázněmi a Chebem. Dosavadní systém by měl být nahrazen pro město úspornějším režimem přepravy upřednostňujícím žáky s trvalým bydlištěm ve Františkových Lázních. Systém bezplatné přepravy seniorů na téže trase zatím zůstává v platnosti.

Zastupitelé dále většinově schválili výstavbu venkovního bazénu v autocampu „Amerika“. Investici v hodnotě více jak 3 mil. Kč by měl provést současný nájemce autocampu společnost ALGON. Hlasy většiny zastupitelů byl schválen také nákup lékařské ordinace v budově františkolázeňského zdravotního střediska za cenu cca 1 mil. Kč. Ač je záměrem města nabídnout tuto ordinaci i nadále k lékařskému využití, může být koupě tohoto nebytového prostoru a s ním spojené spoluvlastnictví jinak relativně zastaralého areálu zdravotního střediska z hlediska hospodárnosti diskutabilní.

Do dříve uvolněné pozice člena kontrolního výboru byla zvolena Mgr. Smrčková (Sdružení místních). Zcela jednomyslně pak zastupitelé schválili jednak poskytnutí dotace Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši cca 63 mil. Kč na realizaci podchodu do Žírovic pod obchvatem Františkových Lázní (stavba podchodu by měla město přijít na celkem 90 mil. Kč), a dále také poskytnutí dotace Karlovarského kraje ve výši 2 mil. Kč na realizaci nového městského infocentra v budově bývalé lázeňské polikliniky.

Alt. (4-2023)