ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Červnové zastupitelstvo: Hnutí PRO bez většinové podpory; Prodej pozemků v rozporu s ÚP; O.Skala vyzván k rezignaci

Hnutí „PRO“ v čele se starostou Kuchařem na červnovém františkolázeňském zastupitelstvu (30.6.) nemělo dostatečnou podporu pro některé své návrhy. Jako předpoklad řádného jednání zastupitelstva tak nebyla zvolena návrhová komise a neproběhla kontrola plnění dříve přijatých usnesení. Schváleny nebyly ani některé navrhované rozpočtové změny jako navýšení výdajů na provoz (jinak uzavřeného) Společenského domu a mimořádné změny ve výdajích na revitalizaci „Smetanových sadů“. Jako nefunkční se při hlasování o těchto záležitostech ukázala do nedávna projevovaná koalice hnutí „PRO“ a Mlátilíkova „Sdružením místních“ (zastupitelé za „Sdružení místních“ nebyli kompletní a jednání zastupitelstva předčasně opustili).

I přesto právě zastupitel Mlátilík „poskytnul“ hnutí „PRO“ rozhodující hlas pro záměr prodeje městských pozemků v oblasti spojovací stezky mezi ulicemi Americká a O.Březiny. Záměr přitom nebyl v souladu s územním plánem a předchozí žádosti o prodej pozemků v dané lokalitě byly zastupitelstvem bez výjimky zamítány. Není pak bez významu, že nabyvateli prodaných pozemků by v tomto případě měli být rodinní příslušníci zastupitelky Průšové („Sdružení místních“).

Všemi přítomnými zastupiteli bylo také schváleno rozšíření parkovacích zón v oblasti ulic K. Čapka, Vančurova a Zelená, kde místní obyvatele dlouhodobě trápí nedostatek parkovacích míst. Kontrolní výbor zůstává i nadále bez svého předsedy. O vedení orgánu dohlížejícího zejména na činnost starosty neprojevil opakovaně zájem žádný z řadových zastupitelů. Kontrolní výbor tak nemůže plnit svou funkci a chod města je v oblasti kontroly vedení města prozatím paralyzován.

V závěru jednání zastupitelstva byl na návrh zastupitele F. Šnajdaufa („Alternativa“) vyzván k rezignaci místostarosta O.Skala; ten těsně před výzvou jednání zastupitelstva opustil. Důvodem je jeho obžaloba v kauze dotačních podvodů „ROP Severozápad“.

Zastupitelé mimo jiné schválili také lokální management plán pro UNESCO a zahájení přípravných prací pro demolici původních a dnes zchátralých objektů bývalého koupaliště Jadran.