ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

ČERVNOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO:

NOVÉ VEDENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY; REZIGNACE ŘEDITELE MĚSTSKÉHO MUZEA; KONTROLNÍ VÝBOR PLNĚ POD KONTROLOU KOALICE; SLEDOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA POUZE „LIVE“; ODMÍTNUTÍ HISTORICKÉ ŠKODY NA MAJETKU MĚSTA

Dne 14.6. proběhlo další jednání františkolázeňského zastupitelstva. V úvodní zprávě vedení města byli zastupitelé informováni o jmenování nové ředitelky františkolázeňské základní školy Mgr. Čeganové. Ta ve funkci nahradila již dříve, po dlouhodobých sporech uvnitř školy, odvolanou Mgr. Komárkovou. Mgr. Čeganová byla přitom ještě do nedávna (v loňských komunálních volbách nově zvolenou) městskou zastupitelkou za Sdružení místních starostky Průšové a místostarosty Mlátilíka. Nejedná se přitom o jediný případ obsazení „městských pozic“ volebními kandidáty Sdružení místních. Již dříve byla do funkce jednatelky františkolázeňské výtopny jmenována JUDr. Pupalová, neteř místostarosty Mlátilíka, anebo do funkce vedoucí hospodářsko – správního odboru MěÚ Ing. Hodinková. Zastupitelé také obdrželi informaci o rezignaci Mgr. Česala na funkci ředitele Městského muzea. Ten přitom v této pozici působil teprve od podzimu minulého roku, když nahradil dříve, za kontroverzních okolností, odvolaného Mgr. Odstrčila. Na post ředitele/ky muzea je vypsáno výběrové řízení. 

Na uvolněné místo člena Kontrolního výboru (po odstoupivším F. Šůsovi) byl zvolen nominant hnutí ANO pan L. Beránek. Kontrolní výbor, který by měl předně kontrolovat činnost a rozhodování městské rady je tak plně obsazen zástupci koaličního Sdružení místních a hnutí ANO. Transparentní a účinná kontrola činnosti vedení města ze strany zástupců opozice je tak značně oslabena.  

Diskutováno bylo též o audiovizuálních záznamech jednání zastupitelstva, které může veřejnost v současnosti sledovat pouze „live“ v reálném čase, aniž by záznamy jednání byly následně zpětně městem zveřejňovány. Veřejnost tak má přístup fakticky pouze k běžným písemným usnesením zastupitelstva, aniž by bylo možné zpětně dohledat, co konkrétně bylo na zastupitelstvu projednáváno a jak konkrétně ten který zastupitel v jednotlivých záležitostech jmenovitě hlasoval. Dle vyjádření místostarosty Mlátilíka by nadále neměly být záznamy zastupitelstva poskytovány ani samotným zastupitelům. Důvodem je údajná ochrana osobních údajů. Zákon přitom z této ochrany ve veřejném zájmu stanoví řadu výjimek a město současně může učinit technická opatření, která by zveřejňování záznamů zastupitelstva umožňovala (podobně jako např. v sousedním Chebu). Odmítavý postoj vedení města ke zveřejňování záznamů tak spíše svědčí o jeho zájmu na co nejmenší transparentnosti a otevřenosti vůči veřejnosti.

Koaliční zastupitelé se dále odmítli zabývat otázkou případného narovnání historické směny objektů Lázní II. a III. a objektu Sadové kavárny, ke které došlo mezi městem a společností Lázně a.s. již v roce 2008. Z rozhodnutí tehdejších radních (Mlátilík, Průšová, Kapr, Pivoňka, Fircák) byla jen při tomto převodu nemovitostí městu způsobena škoda ve výši min. 16 mil. Kč. V souvislosti s dalšími převody městských nemovitostí z doby 2006 – 2010 (např. hotel Slovan, městské kino, budova Národní 4 a další) bylo pak orgány činnými v trestním řízení u uvedených radních konstatováno naplnění trestného činu „porušování povinnosti při správě cizího majetku“ s celkovou škodou na majetku města ve výši min. 20 mil. Kč. Trestní odpovědnost radních však z důvodu promlčení zanikla dříve, než mohla být věc předložena soudu. Nezájem na řešení této záležitosti minimálně na straně starostky Průšové a místostarosty Mlátilíka, kteří nesou za uvedenou historickou škodu na majetku města osobní odpovědnost, tak není jistě překvapivý.

Zastupitelé také většinově schválili nákup pozemku od společnosti HB Print pro účely výstavby podchodu do Žírovic za cenu cca 2 mil. Kč, když současně zrušili své dřívější rozhodnutí o nákupu téhož pozemku za cenu cca 1,5 mil. Kč. Dodatečně učiněná změna ve výši kupní ceny pozemku tak může vyvolávat pochybnost o objektivním určení „ceny obvyklé“, za kterou by mělo město svůj majetek nejen prodávat, ale i nabývat.

Alt. (6-2023)