ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

ČERVNOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO:

ZMĚNY KOEFICIENTŮ PRO DAŇ Z NEMOVITOSTI; MILIÓNOVÉ ROZPOČTOVÉ ZMĚNY; ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA 2023

Při jednání františkolázeňského zastupitelstva dne 13. 6. 2024 byla koaličními zastupiteli (Sdružení místních +ANO + O.Skala) schválena konečná podoba opatření, kterým se u vybraných nemovitostí v katastru města od roku 2025 zvyšuje místní koeficient pro daň z nemovitých věcí na maximální možnou úroveň „5“. Ač by se zvýšení koeficientu mělo týkat předně pozemků a staveb dlouhodobě neužívaných a „neopečovávaných“, může toto opatření pro vlastníky dotčených nemovitostí znamenat citelný zásah do jejich vlastnického práva v podobě až několikanásobného navýšení daně z nemovitosti. Zastupitelé současně schválili obecně závaznou vyhlášku, která mění místní koeficienty daně z nemovitých věcí také pro jednotlivé druhy pozemků a staveb na celém území města (zemědělské pozemky, travnaté a ostatní plochy, rekreační budovy, garáže, stavby pro podnikání a ostatní zdanitelné stavby – koeficient 1,5) a pro vybraná katastrální území (Dlouhé Mosty, Krapice a Jedličná – koeficient 0,5).

Koaliční zastupitelé rozhodli také o vyčlenění finančních prostředků ve výši skoro 22 mil. Kč na některé investiční akce. Konkrétně na druhou etapu modernizace veřejného osvětlení (celkové náklady cca 10 mil. Kč), rekonstrukci objektu bývalé lázeňské polikliniky pro účely „infocentra“ a galerie (celkové náklady cca 38 mil. Kč) a vybudování „pump-trackové“ dráhy na stávajícím dopravním hřišti u Labutího jezírka (celkové náklady 1,5 mil. Kč). Tyto rozsáhlé investice nebyly vedením města zahrnuty do městského rozpočtu pro rok 2024. Finanční prostředky na jejich realizaci by tak měly být čerpány z „úspor“ města na jeho bankovních účtech.

Schválena byla také účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2023 se schodkem necelých 600 tis. Kč