VIDEO-PŘENOSY ZASTUPITELSTVA: Jen zdánlivá otevřenost radnice?

Od roku 2021 lze sledovat jednání františkolázeňského zastupitelstva na internetu. Zastupitelstvo je však možné sledovat pouze „živě“ v době jeho konání. Záznamy zastupitelstev zpětně městem zveřejňovány nejsou. Se zavedením video-přenosů byly přitom zredukovány zápisy z jednání zastupitelstva. Ty již nezaznamenávají diskusi zastupitelů ani vznesené připomínky k projednávaným záležitostem. Zavedeno není ani jmenovité hlasování zastupitelů. Občanům jsou tak […]

ČERVENCOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO: VULGARITY MÍSTOSTAROSTY MLÁTILÍKA; SPORY O VEDENÍ VÝTOPNY; KONTROVERZNÍ ZÁMĚRY PRODEJE MĚSTSKÝCH POZEMKŮ

Dne 18.7. proběhlo další jednání františkolázeňského zastupitelstva. Ač mohl jeho relativně krátký program svědčit pro klidný průběh, bylo jednání zastupitelstva místy velmi bouřlivé a nedůstojné. Dělo se tak zejména v důsledku opakovaných osobních útoků a vulgárních vyjádření místostarosty Mlátilíka. Ty směřovaly zejména vůči opozičním zastupitelům JUDr. Heydukovi (PRO) a Mgr. Fialovi (ALTERNATIVA), a to při […]

ČERVNOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO:

NOVÉ VEDENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY; REZIGNACE ŘEDITELE MĚSTSKÉHO MUZEA; KONTROLNÍ VÝBOR PLNĚ POD KONTROLOU KOALICE; SLEDOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA POUZE „LIVE“; ODMÍTNUTÍ HISTORICKÉ ŠKODY NA MAJETKU MĚSTA Dne 14.6. proběhlo další jednání františkolázeňského zastupitelstva. V úvodní zprávě vedení města byli zastupitelé informováni o jmenování nové ředitelky františkolázeňské základní školy Mgr. Čeganové. Ta ve funkci nahradila již dříve, po dlouhodobých […]

Obce několikanásobně zvýšily odměny svým zástupcům v CHEVAKu

V důsledku politických změn na radnicích měst a obcí chebského regionu po loňských komunálních volbách došlo již dříve také k obměně představenstva a členů dozorčí rady společnosti CHEVAK, jejímiž většinovými akcionáři jsou právě regionální města a obce, včetně Františkových Lázní.  Řádná valná hromada CHEVAKu pak v červnu schválila více jak dvojnásobné navýšení odměn členů dozorčí rady společnosti, […]

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ RADNIČNÍ LISTY: Noviny občanů nebo politická sebe propagace?

Zájem františkolázeňského vedení města na zachování Radničních Listů (RL) obecně vítáme. Pravidelné vydávání městské tiskoviny založené na průhledném financování, redakčně vyváženém a občansky přínosném obsahu, bylo vždy zájmem ALTERNATIVY. Ne vždy však obsah RL těmto parametrům odpovídal a odpovídá.  Dlouhodobě diskutovanou a kritizovanou je zejména míra, ať už více či méně skryté, politické sebe propagace […]

KVĚTNOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO:

ZPRÁVA O FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ VÝTOPNĚ; VÝMĚNA PŘEDSEDY KONTROLNÍHO VÝBORU; SCHVÁLENÍZÁVĚREČNÉHO ÚČTU A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA ZA ROK 2022 Dne 17.5. proběhlo další jednání františkolázeňského zastupitelstva. V úvodu jednání byla projednána zpráva nové jednatelky františkolázeňské výtopny JUDr. Pupalové. Ta ve funkci jednatele výtopny nahradila v březnu z této funkce odstoupivšího JUDr. Heyduka (v současnosti městský zastupitel za hnutí PRO). Zejména […]

DUBNOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO:

VÝMĚNA ZASTUPITELŮ ZA SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH; ZRUŠENÍ BEZPLATNÉ AUTOBUSOVÉ PŘEPRAVY ŽÁKŮ NA TRASE DO CHEBU; SCHVÁLENÍ INVESTICE DO CAMPU AMERIKA; KOUPĚ ORDINACE V BUDOVĚ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA; DOPLNĚNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU Dne 19.4. proběhlo jednání františkolázeňského zastupitelstva. V úvodu jednání bylo přistoupeno ke složení zastupitelského slibu nového zastupitele V. Mašky, který v zastupitelstvu nahradil odstoupivší zastupitelku Mgr. Čeganovou. V zastupitelském „klubu“ Sdružení […]

BŘEZNOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO:

VÝMĚNA ZASTUPITELŮ ZA HNUTÍ PRO; NIŽŠÍ VALORIZACE NÁJEMNÉHO Z MĚSTSKÝCH POZEMKŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR; VÝKUP POZEMKU PRO PODCHOD DO ŽÍROVIC; NEPŘEDPOKLÁDATELNÉ TERMÍNY PŘÍŠTÍCH ZASTUPITELSTEV Dne 8.3. proběhlo jednání františkolázeňského zastupitelstva. Jednalo se o první jednání v plné režii v lednu nově ustaveného vedení města ve složení starostka Průšová, místostarosta Mlátilík a místostarosta Skala . Hned v úvodu jednání bylo […]

KRIZE VE FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE: DRAMATICKÉ OKOLNOSTI ODVOLÁNÍ ŘEDITELKY

Záhy po lednové změně na františkolázeňské radnici došlo též ke změně ve vedení františkolázeňské základní školy. Dne 23.2. byla odvolána dosavadní ředitelka školy Mgr. Alena Komárková. Vedením školy byla namísto ní dočasně pověřena Mgr. Petra Pašková. K vyrozumění ředitelky Komárkové o jejím odvolání došlo přitom zcela neočekávaně přímo v průběhu jejívyučovací hodiny v 9. třídě za přímé […]

PODCHOD DO ŽÍROVIC: FRANTIŠKOVY LÁZNĚ SI ZA „TUNEL“ PŘIPLATÍ

Františkovy Lázně počátkem tohoto roku uzavřely zadávací řízení na realizaci podchodu pod obchvatem města (silnice č. I/21) směrem do Žírovic. Dlouhodobě řešená a diskutovaná stavba podchodu by měla město přijít na celkem 90 mil. Kč. Část této investice by měla být kryta z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši cca 63 mil. Kč. Zbylou část […]