ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Rekonstrukce základní umělecké školy ve Františkových Lázních

Koncem června tohoto roku započalo Město Františkovy Lázně s rekonstrukcí ZUŠ Járy Cimrmana ve Františkových Lázních.

Rekonstrukce budovy školy by měla zahrnovat výměnu oken a dveří, zateplení budovy včetně sklepních prostor s keramickou a oděvní dílnou a renovaci systému plynového vytápění. Výsledkem rekonstrukce budovy školy by měl být také její zcela nový vnější vzhled, který by měl odkazovat právě na osobu českého génia Járy Cimrmana. Hlavní část rekonstrukce školy bude realizována v průběhu letních prázdnin tak, aby nezasahovala do nového školního roku.

Rekonstrukci ZUŠ financuje Město Františkovy Lázně ze svých vlastních zdrojů. Celkové náklady na rekonstrukci školy by měly činit 3,8 mil. korun. Dlouhodobě potřebné zateplení budovy školy přinese do budoucna úsporu na energetických provozních nákladech minimálně ve výši 20 %. Zlepšeny by měly být také podmínky ve sklepních prostorách školy, kde se často objevovala plíseň.