o nás       aktuality       kauzy ve FL       o vedení města       co se říká       malý Tilík       historie Františkových Lázní

 

Pro Frantovky, aneb O nás...

Město Františkovy Lázně, pro místní obyvatele také slangově „Frantovky“, jsou bezpochyby malebným a útulným lázeňským městečkem situovaným v nejzápadnějším cípu České republiky, ale zároveň současně rázně nakročeným do pomyslného geografického srdce Evropy.

Mohlo by se na první pohled zdát, že místní obyvatelé, nazývající se též jako tzv. „Franťáci“, vedou v zásadě spokojené životy v klidném, a někdy možná až mile ospalém prostředí města, navazujícím na historickou tradici života a dění lázeňských kolonád.

Tento první dojem by jistě nemusel být pouze zdánlivý a odpovídal by reálné skutečnosti, kdyby do komunálního politického dění nevstoupila osoba od počátku kontroverzního a dnes již „staronového“ starosty Města Františkovy Lázně pana Iva Mlátilíka.

Je sice pravdou, že již v předposledních komunálních volbách dali „Franťáci“ panu Mlátilíkovi první a zároveň do této chvíle i poslední šanci ujmout se starostovského kormidla ve Františkových Lázních. Nutno uznat, že dlouhodobá a zcela účelová kampaň pana Mlátilíka, založená výlučně na populismu, lžích, urážkách, agresivitě a hře na nejnižší lidské pudy dosáhla svého tíženého úspěchu. Dlužno dodat, že ten byl podpořen obraznou slepotou, hluchotou a nevidomostí mnohých z nás „Franťáků“ a zejména pak ztrátou paměti ve vztahu k předchozímu soukromému i veřejnému životu osoby pana Mlátilíka, který v místním prostředí vykazoval mnohdy znaky „mafiánského“ charakteru.

Stejně tak ale mají mnozí z Vás v blahé paměti obraz končícího starosty Mlátilíka, jako pravděpodobně jediného starosty v historii České republiky, který se doslova jako malý kluk „zabarikádoval“ na františkolázeňské radnici a odmítal až do mocenského zákroku Ministerstva vnitra opustit a předat starostenský úřad. Ano, bylo to po posledních komunálních volbách, kdy uvědomělí a možná mnohdy i ponaučení „Franťáci“ vystavili panu starostovi Mlátilíkovi účet za jeho funkční období a nepřiznali mu další mandát ve vedení města. Měl to být první krok k naplnění představ „Franťáků“ o lepší, zodpovědnější, méně nenávistné a zejména „profrantovské“ politice a také první snaha o pracnou nápravu škod, způsobených na duši „Frantovek“ úřadováním starosty Mlátilíka.

Víra „Franťáků“, zasetá v posledních komunálních volbách však zůstala nenaplněna. Nebyl by to pan Mlatilík, aby se jakýmkoliv způsobem, s vypětím všech možných i nemožných sil, nepostaral o svůj návrat do čela františkolázeňské radnice. Je známou skutečností, že koncem března roku 2012, tedy ještě v první půli aktuálního funkčního období bylo na jednání zastupitelstva města za pochybných okolností odvoláno celé vedení města v čele s novou starostkou a do funkce starosty byl opětovně zvolen právě bývalý starosta Mlátilík. Ať už bylo zákulisí tohoto nevídaného politického puče a motivace zúčastněných klíčových osob jakékoliv, je faktem, že k tomu došlo za zcela nezbytné a hmatatelné součinnosti pánů Milana Ščisláka a Romana Knedlíka. Do té doby koaličních zastupitelů, zvolených občany města, kteří však tímto krokem posvětili své „zběhnutí“ do tábora Mlátilíkových stoupenců.

Ocitli jsme se tak zcela v područí neomezené „totality“ jednoho muže. Muže toužícího pouze po naplnění svých osobních a zejména majetkových zájmů, jejichž realizace mu byla náhle a neplánovaně, ale jen dočasně, znemožněna občany města. Muže, a to je podstatné, zhrzeného a nesmířeného s jeho porážkou v posledních komunálních volbách, který netouží po ničem jiném, než po „odplatě“ za dočasné přerušení jeho zdárně se vyvíjející politické kariéry a po dokončení rozdělané „práce“ z předchozího funkčního období. Muže obklopeného svými věrnými zastupiteli, kteří jsou ve větší či menší míře v důsledku své ať už osobní nebo hmotné závislosti na osobě starosty, pouhými nekritickými loutkami v jeho rukách.

O tom, co může být výsledkem výše popsaného stavu „Frantovek“, „Franťáků“ a jejich komunální politiky, jsme se mohli zcela bezprecedentně a dostatečně přesvědčit již za necelý rok staronového vládnutí starosty Mlátilíka.

Na poli politickém dochází nejen k účelové destrukci jakékoliv politické opozice, ale obecně k destrukci jakékoliv konstruktivní a věcné politické diskuse na komunální úrovni. Jsme aktuálně svědky živelné a bezkoncepční privatizace a rozprodeje města. Namátkou jmenujme výpověď nájemci přírodního divadla a následnou okamžitou demolici tohoto objektu, následovala kauza tenisových kurtů a zmanipulovaného výběrového řízení, prodej objektu domu dětí v Žirovicích, výpověď místním rybářům z rybníku Amerika. Dlouhodobě neprůhledná a kontroverzní jsou jednání starosty Mlátilíka ve věci Autocampingu Amerika a městské výtopny. Dochází zároveň k neřízeným a neprůhledným prodejům dalších městských pozemků v řádech desítek tisíc metrů čtverečních.

Popsané jednání vedení města a starosty Mlátilíka jistě není jednáním řádného hospodáře a jednáním ve prospěch města a jeho občanů, tedy „Franťáků“. Jedná se o cílenou destrukci nejen veřejného prostoru a majetkového základu města, ale také o destrukci svobodného prostoru občanské společnosti. Takové jednání je o to více znepokojující, že se děje bez jakéhokoliv legitimního politického mandátu získaného v řádných komunálních volbách. Odpovědnost za stávající stav padá nejen na starostu Mlátilíka a známé osoby „přeběhnuvších“ zastupitelů, ale i na ostatní starostou Mlátilíkem řízené zastupitele.

Skrývání popsaných skutečností a jednání vedení města, které jsou pro mnoho „Franťáků“ běžně nedostupné a nezjistitelné, je pak dále podporováno neustávající mediální kampaní starosty Mlátilíka, která neztratila nic ze své populistické manipulace, agrese a lživosti s cílem vytvoření dojmu o blahosklonnosti a dobrých úmyslech starosty Mlátilíka ve vztahu k „Frantovkám“ a „Franťákům“.

Cílem těchto stránek je přinést neznámé a objektivní informace o aktuálním i minulém veřejném dění ve Františkových Lázních za doby působení starosty Mlátilíka. Informace určené všem (nejen) občanům Františkových Lázní, tedy „Franťákům“, kterým není lhostejná budoucnost a osud města Františkovy Lázně, ale i těm co zatím netuší, co vše se může skrývat za prvoplánovým populismem starosty Mlátilíka. Cílem těchto stránek je zároveň motivovat dotčené „Franťáky“ k vyšší míře zájmu o komunální dění a k vyšší míře jejich případné komunální angažovanosti. Jedině tak je možné na stávající situaci něco změnit a pokusit se občansky zvrátit neblahý vývoj města směřující jej k jeho pomalé záhubě.

 

info@profrantovky.cz