ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Naštěstí už bývalý starosta Mlátilík prohrál své intriky u soudu

Krajský soud v Plzni definitivně zamítl žalobu na náhradu škody, kterou před volbami podal tehdejší starosta I.Mlátilík, na opozičního zastupitele a kritika jeho praktik, pana F.Šnajdaufa.

Když se nakrátko ujal pan Mlátilík opět starostenské moci nad Františkovými Lázněmi (2013-14), pustil se do boje se svým prakticky jediným opozičním oponentem, Fr.Šnajdaufem. Do předvolebního boje na něj nastražil žalobu o náhradu škody 3/4 mil.Kč(!). Aby tak mohl učinit, musel se svým advokátem, panem Janků, vykonstruovat krkolomný příběh, ve kterém on sám město připravil o více než 3,5 mil.Kč.

Konstrukce zinscenované škody:

Podstatou vzniklé „škody“ byla stavební zakázka na realizaci sportovního areálu, resp. vyplacení předešlé pokuty stavební firmě Thermia-bau, která nepředala stavbu v termínu. Protože ve smlouvě měla samkční ujednání, měla zaplatit 50 tis.Kč za každý den prodlení. Proto byla dle dohody městem zadržena část z úhrady faktur. To vše proběhlo a když pak v mezidobí (2011-12) nebyl pan Mlátilík u moci, tak pan místostarosta Šnajdauf podepsal pro město dokumenty o zadržení této nasčítané pokuty. Tu však ve svém následném mezidobí návratu k moci (2013-14) pan I.Mlátilík podrobil velmi zajímavému „rozhodčímu“ řízení, ve kterém se jako starosta města dohodl s bankrotující stavební firmou, že jí 3,5 milionovou pokutu město vrátí. Za „smírčí“ spory, které k tomu spolu sehráli, kasíroval Mlátilíkův advokát, pan Janků, dalších více než půl mil.Kč.

Právě advokátovy a úřední náklady spojené s tímto zinscenovaným procesem, úroky z prodlení (když město za vedení pana starosty Mlátilíka drželo peníze za pokutu mimo vliv pana Šnajdaufa), připsal toto pan Mlátilík ke škodě, kterou měl pan Šnajdauf zaplatit.

Nejprve Okresní soud v Chebu (ARL informovaly zde) Mlátilíkovu žalobu zamítl. Ten se však ještě před volbami proti tomuto rozsudku odvolal k soudu krajskému. Včera, v odvolacím řízení Krajský soud v Plzni tento zamítavý rozsudek potvrdil a konstatoval, že Ing. Šnajdauf městu Františkovy Lázně žádnou škodu nezpůsobil. Naopak také senát krajského soudu se podivil nad podivnou konstrukcí té škody, ale protože tato už nebyla předmětem sporu, neřešil ji.

Toto je však už výzva pro nové vedení města a patrně následně soud, aby posoudily jakou roli to vlastně sehrál bývalý starosta Mlátilík a jak to s těmi škodami bylo. Jednoduchý nápočet začíná u legitimní sankce za nedodržení termínu, o kterou město připravil svým jednáním starosta Mlátilík s firmou Thermia Bau, ale i veškeré soudní náklady, které tak zbytečně a neúčelně městu vznikly.

Zdroj: www.radnicnilisty.cz