ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Mateřské školy budou mít opět své vlastní školní jídelny

Františkolázeňští zastupitelé na svém zasedání dne 29. 3. 2017 rozhodli o změnách v provozu místních mateřských škol (MŠ „Pramínky“ a MŠ „Školní“). Školky budou mít opětovně své vlastní školní jídelny.

Mateřské školy jsou příspěvkovými organizacemi města Františkovy Lázně, které je jejich zřizovatelem. Až do roku 2014 provozovaly mateřské školy své vlastní školní jídelny a samy si v plném rozsahu zajišťovaly stravování dětí a zaměstnanců. Po rekonstrukci školní jídelny při Základní škole Františkovy Lázně byly z rozhodnutí tehdejšího vedení města školní jídelny v mateřských školách zrušeny a nahrazeny pouhými „výdejnami“ jídla. Strava pro mateřské školy je tak od roku 2014 připravována pouze ve školní jídelně ZŠ a do mateřských škol je dovážena.

Tento způsob stravování v mateřských školách se však v praxi neosvědčil. Důvodem jsou jednak specifické technické nároky na pravidelnou úpravu a přepravu stravy a s tím spojené zvýšené časové, administrativní a finanční náklady na technické a personální zajištění stravování. Provoz a potřeby školní jídelny při ZŠ a mateřských škol jsou v praxi různé a v průběhu roku si kolidují. Stávající model stravování není zcela vhodný ani pro respektování odlišných stravovacích návyků a potřeb předškolních dětí ve srovnání se školními dětmi a zejména pak dospělými strávníky. Pominout nelze ani zvýšené epidemiologické riziko při centrálním způsobu stravování pouze v jednom místě pro relativně velké množství strávníků. Se zavedeným modelem stravování projevovali dlouhodobě nespokojenost také rodiče předškolních dětí.

Na základě změn zřizovacích listin františkolázeňských mateřských škol tak s účinností od 1. 9. 2017 bude v mateřských školách opětovně zaveden plnohodnotný provoz školních jídelen, tj. nejen výdej, ale i samotná příprava jídla.