o nás       aktuality       kauzy ve FL       o vedení města       co se říká       malý Tilík       historie Františkových Lázní

 

Kauzy ve FL, aneb jak mizí majetek

Františkolázeňským úředníkům hrozí trest za kácení, starosta je hájí
Kauza pokácených stromů v FTV prima
Vyúčtování ročního působení Ivo Mlátilíka ve funkci starosty F.L.
Františkolázeňská výtopna aneb jak ODS zkusila Mlátilíkovi tunelovat zlatý důl
Jak to bylo s autokempem Amerika ve Františkových Lázních?
Zadaly Františkovy Lázně zakázku za 200 milionů nezákonně nebo jen hloupě?
Hospodářské zázraky starosty Mlátilíka
Případ tenisových kurtů ve Františkových Lázních
Přehled o doposud odprodaném majetku města Františkových Lázní
Zveřejněné záměry k prodeji majetku z vlastnictví Města Františkovy Lázně
Kauza tenisových kurtů ve F.L. pokračuje, aneb starosta Mlátilík „předsedou“ tenisového klubu…?
Kurty jsou zarostlé, ke hře nelákají
Pokračování kauzy tenisových kurtů ve F.L., aneb s tenisovou raketou na nohejbal…?
Přehled o doposud odprodaném majetku města Františkových Lázní
Veřejné zakázky Města Františkovy Lázně 2013
Soud potvrdil pokutu pro FL za tendr na rekonstrukci ZŠ. Starostu Mlátilíkovi hrozí trestní stíhání.
Za rok své činnosti dostali noví nájemci tenisových kurtů od starosty Mlátilíka již celkem 121.000,- Kč.
   Kurty jsou zanedbané a poloprázdné. Nebo se na nich hraje nohejbal.
Nejvyšší správní soud s konečnou platností potvrdil, že město FL v čele s Ivo Mlátilíkem zmanipulovalo zakázku
   v hodnotě 197.784.509,- Kč tím, že neoprávněně vyřadilo čtyři řádné uchazeče.
Pro sdružení místních zločinců

Pokácené stromy ve FL

Františkolázeňským úředníkům hrozí trest za kácení, starosta je hájí.
Odkaz na regionální vydání iDnes.cz ZDEKauza pokácených stromů v FTV prima

Zprávy FTV Prima 13.3.2013 - cca od 20:00 min.
Odkaz na play.prima.cz ZDEVyúčtování ročního působení Ivo Mlátilíka ve funkci starosty Františkových Lázní
období duben 2012 – březen 2013

UDÁLOSTI:
Odvolání bývalého vedení města se starostkou L. Malkovskou za součinnosti (zrada) do té doby koaličních zastupitelů (ODS) Milana Ščisláka a Romana Knedlíka. Starostou města zvolen opětovně I. Mlátilík. Jako prokazatelnou „protislužbu“ obdržel M. Ščislák mj. funkci místostarosty města, R. Knedlíkovi bylo ponecháno místo v dozorčí radě společnosti CHEVAK Cheb, a.s. se současným zajištěním nové pracovní pozice ve spol. AVE.

Výpověď nájemci a demolice areálu přírodního divadla ve F.L. Rozhodnutí pouze I. Mlátilíka bez souhlasu ostatních zastupitelů. Věc v osobním majetkovém zájmu I. Mlátilíka a jemu spřízněných podnikatelských subjektů vlastnících nemovitosti či podnikajících v blízkém okolí přírodního divadla (kroky směřující k budoucímu odprodeji části těchto lukrativních pozemků). Na demolici divadla a revitalizaci místa navazují aktuálně další veřejné zakázky.

Výpověď tenisovému klubu z areálu tenisových kurtů ve F.L. Následovalo zmanipulované výběrové řízení na pronájem tenisových kurtů ve prospěch „přátel“ I. Mlátilíka L. Spáčila a M. Průši (manžel zastupitelky L. Průšové, dříve Sazimové). Pronájem areálu fakticky na 20 let. Ze strany nových nájemců došlo k účelovému založení nového klubu (občanské sdružení) se sídlem na adrese trvalého bydliště I. Mlátilíka. Ten svým rozhodnutím následně poskytnul novému klubu grant ve výši 25.000,- Kč. Lze očekávat další účelovou finanční podporu ze strany města, resp. I. Mlátilíka. Možný záměr prodeje celého areálu v budoucnu.

Výpověď místním rybářům (Rybářství Třeboň a.s.) z pronajatých pozemků a vodních ploch v majetku města F.L. a následná změna nájemní smlouvy - evidentní nátlak na změnu rybničního hospodaření ve vztahu k rybníku Amerika za podmínek sledujících osobní zájmy I. Mlátilíka (vlastnictví pozemků a bydliště v těsném sousedství rybníku Amerika – objekt „Florida“, „přizpůsobení“ této lokality potřebám Autocampingu Amerika).

Zrušení městského lázeňského orchestru. Lázeňský orchestr s tradicí 160 let.

Prodej areálu technických služeb F.L. společnosti AVE Františkovy Lázně s.r.o. V minulém volebním období I. Mlátilíka ve funkci starosty došlo k účelovému odštěpení spol. Technické služby Františkovy Lázně s.r.o. od spol. Františkolázeňská výtopna, s.r.o. Odštěpená společnost ve vlastnictví města byla následně prodána spol. AVE Františkovy Lázně s.r.o., která se zároveň stala nájemcem areálu tech. služeb. Sjednané nájemné bylo cca trojnásobně nižší, než by činilo reálné tržní nájemné. Dle zákona mělo dojít před eventuelním prodejem areálu tech. služeb k výběrovému řízení na dodávku komplexních tech. služeb pro město. Areál tech. služeb byl však v roce 2012 prodán jedinému zájemci spol. AVE Františkovy Lázně s.r.o. (bez realizace předchozího výběrového řízení na poskytování tech. služeb pro město) za spekulativní cenu pod tržní hodnotou prodaných nemovitostí (19 mil. Kč). Náklady na výstavbu nového areálu technických služeb před cca 10 lety činily cca 30 mil. Kč (bez pozemků). Město F.L. zároveň nadále platí spol. AVE Františkovy Lázně s.r.o. předraženou cenu za poskytování technických služeb. Vlastníkem spol. AVE Františkovy Lázně s.r.o. je společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (Praha).

Prodej areálu Domu dětí a mládeže RENETA v Žirovicích (Dům dětí, volnočasové aktivity, dětské tábory atp.). Areál zahrnující rozsáhlé pozemky, sportovní hřiště, dvoupatrovou vilu a chatky prodán za spekulativní cenu 2.550.000,- Kč Ing. Rostislavu Marečkovi.

Spekulativní prodeje pozemků Ing. Haně Hrdinové, vedoucí majetkoprávního odboru MÚ FL, v rozsahu 30.975 m2, a Bc. Dagmar Valeškové, úřednici stavebního odboru MÚ FL, v rozsahu 56.234 m2 a 872 m2, vždy za cenu pouhých 10,- Kč/m2.

Kontroverzní prodeje dalších nemovitostí (pozemky) z majetku města za období duben 2012 až březen 2013 v rozsahu celkem 130.858 m2. Např. prodej pozemků bývalých „zahrádek“ nad Labutím jezírkem a části městského parkoviště Ing. Rostislavu Marečkovi.

Nelegální pokácení vzrostlých zdravých stromů v ulici Máchova ve F.L. Stromy bezprostředně sousedily s pozemky ve vlastnictví společnosti CPI - National str a.s., která je prokazatelně ovládána I. Mlátilíkem. Zahájeno trestní stíhání odpovědných úředníků, kteří jednali protiprávně pod nátlakem I. Mlátilíka. Spol. CPI – National str a.s. vlastní ve F.L. další lukrativní nemovitosti, např. budovu bývalého městského kina (dnes „Café Prestige“).

Nákup „ojetého“ vozidla zn. Škoda Superb pro potřeby I. Mlátilíka za cenu 800.000,- Kč. Nové vozidlo Škoda Octavia nakoupené v r. 2011 za cenu cca 440.000,- Kč je používáno M. Ščislákem i pro jeho osobní potřeby, a to na základě „dohody“ s I. Mlátilíkem.

Nový Územní plán města F.L. Vedením města činěny kroky směřující k vrácení územního plánu do podoby, kterou v minulém funkčním období připravoval I. Mlátilík a která sleduje osobní majetkové zájmy I. Mlátilíka a jemu spřízněných osob (viz spekulativní prodeje pozemků).

Františkolázeňská výtopna s.r.o.

  • Kontroverzní pronájem Františkolázeňské výtopny společnosti MH Energo s.r.o. na 10 let za spekulativní cenu a podmínek předem dohodnutých mezi I. Mlátilíkem a Ing. J. Hátlem, bývalým ředitelem Františkolázeňské výtopny. Jediným společníkem a jednatelem spol. MH Energo s.r.o. je právě Ing. J. Hátle. Spekuluje se o faktickém majetkovém vlivu a napojení I. Mlátilíka na společnost MH Energo s.r.o. se současnou vazbou na podnikatelské aktivity spol. Lázně Františkovy Lázně a.s. na základě tiché dohody s Ing. J. Hátlem a JUDr. P. Douchou (ředitel spol. Lázně Františkovy Lázně a.s.). Nájemní smlouva sjednána na konci minulého funkčního období I. Mlátilíka v době po prohraných komunálních volbách, tj. bez příslušného politického mandátu k uzavření takové smlouvy. Následující vedení města v čele s L. Malkovskou iniciovalo podání žaloby na neplatnost této nájemní smlouvy.
  • Po návratu I. Mlátilíka do funkce starosty města byla novou jednatelkou Františkolázeňské výtopny jmenována JUDr. Pupalová, neteř I. Mlátilíka. Žaloba na neplatnost nájemní smlouvy byla následně vzata zcela účelově zpět.
  • Prováděny a plánovány rozsáhlé majetkové investice do Františkolázeňské výtopny ze strany města s cílem zhodnotit objekt výtopny za účelem jejího spekulativního prodeje v budoucnu.

Autocamping Amerika

  • Výstavba zcela nového areálu Autocampingu Amerika na základě rozhodnutí I. Mlátilíka v minulém funkčním období za cenu 39,1 mil. Kč (nezahrnuje další související náklady na infrastrukturu, energie a technické zabezpečení areálu).
  • V říjnu 2012 areál pronajat zcela účelově a netransparentně společnosti Františkolázeňská výtopna s.r.o., jejímž 100% vlastníkem je Město F.L., na dobu 10 let s možností prodloužení na dalších 10 let (do roku 2032). Sjednané nájemné v období prvních deseti let činí průměrně 61.333,- Kč/rok. Předpoklad dalších nemalých nákladů na provoz areálu. Zcela neúčelná a nenávratná investice.

Bytový dům

  • Bytový dům v ul. Americká ve FL realizován v minulém funkčním období I. Mlátilíka za celkovou cenu 44.500.000,- Kč (cena bez pozemku). Bytové jednotky jsou aktuálně nabízeny k prodeji za celkovou tržní cenu 18.887.210,- Kč.

Odpovědné osoby
IVO MLÁTILÍKzastupitel ve funkci starosty města(z kandidátky Sdružení místních)
MILAN ŠČISLÁKzastupitel ve funkci místostarosty(nyní nezávislý, dříve ODS)
ROMAN KNEDLÍKměstský zastupitel(nyní nezávislý, dříve ODS)
LENKA PRŮŠOVÁ (Sazimová)městská zastupitelka(z kandidátky Sdružení místních)
RUDOLF ITERSKÝměstský zastupitel(z kandidátky Sdružení místních)
DANIELA ŠVEHLOVÁměstská zastupitelka(z kandidátky Sdružení místních)
VÁCLAV FIRCÁKměstský zastupitel(z kandidátky KSČM)

Vystoupit z „rozjetého vlaku“ je těžké, ale ne nemožné… Může to znamenat nepříjemné škrábance a pohmožděniny… Ale co je to proti šrámům na duši a svědomí, které tento „vlak“ s sebou veze…?

Všichni „spolujedoucí“, ať už je Váš motiv cesty jakýkoliv, máte-li svědomí, v zájmu Františkových Lázní a budoucnosti Vašich dětí, vystupte z tohoto vlaku směřujícího do záhuby… dokud je čas!

Dokument ke stažení: zdeFrantiškolázeňská výtopna aneb jak ODS zkusila Mlátilíkovi tunelovat zlatý důl

Františkolázeňská výtopna

Staronový starosta Františkových Lázní v posledním týdnu v místním tisku informoval, že bývalé vedení města uzavřelo smlouvu o půjčce 10 milionů korun s městskou firmou Františkolázeňská výtopna s.r.o., aby vůbec dokázalo hradit běžný provoz města. Přestože tato informace není nová, proběhla už v rámci veřejného jednání zastupitelstva, je zajímavá.

A já bych pro dokreslení dodal informací ještě pár. Obrázek pak bude o něco úplnější.

Co je Františkolázeňská výtopna?

V situaci, kdy firma navíc ze 100 % patří městu, je nejen slepičkou, která může snášet zlatá vajíčka do městské kasy, ale také nástrojem k udržování přijatelných cen dálkového tepla pro odběratele z řad obyvatel a podnikatelů, z nichž největší jsou Lázně Františkovy Lázně a.s.

A tak se také k výtopně vždy přistupovalo. Po léta firma nevyplácela městu zisk, ale reinvestovala ho do obnovy zastaralého vybavení, až se na dohled objevila naděje, že přece jen přichází doba, kdy technologická rekonvalescence skončí a firma bude sypat do městské pokladny peníze. A začaly se dít věci.

Prohra Sdružení místních ve volbách a pronájem podniku

15. 10. 2010 proběhly obecní volby, v nichž těsně prohrála stávající koalice Sdružení místních + KSČM s koalicí ODS + Alternativa. Dnem voleb zanikl mandát všem členům zastupitelstva a mělo být svoláno zastupitelstvo nové. K tomu však hned tak nedošlo. Nejprve se soud zabýval stížnostmi na údajnou neplatnost voleb a poté, co je zamítl, mělo být dosluhujícím starostou Ivem Mlátilíkem svoláno první jednání nového zastupitelstva nejpozději do 3. 12. 2010. Nebylo a nakonec ho muselo svolat svým rozhodnutím až ministerstvo vnitra na 22. 12.2010.

Proč tolik otálení s předáním radnice?

Inu důvodů bylo více. Bylo například potřeba dohlédnout na to, aby stavebním řízením bez komplikací prošlo rozhodnutí o umístění fotovoltaické elektrárny, patřící manželce Iva Mlátilíka. A také bylo mimo jiné třeba zajistit, aby se nová radniční koalice nedostala k výtopně.

Proto se 6. 12. 2010 – měsíc a půl po volbách a tři dny po nejzazším termínu, kdy podle zákona se mělo konat první jednání nového zastupitelstva a mělo být zvoleno nové vedení města – sešla přesluhující rada města Františkovy Lázně a během několika minut odsouhlasila pronájem podniku – výtopny společnosti MH Energo s.r.o. Na hezkých 10 let, s tučnou smluvní pokutou pro město, pokud by se snad v budoucnu chtělo z pronájmu vyvléci a za pohodových 1,75 milionu korun ročně + DPH. Sjednáno bylo zvyšování nájemného od roku 2013, avšak jen o polovinu výše oficiálně vyhlášené inflace.

Město, resp. jeho dceřinná firma se ve smlouvě o pronájmu podniku zcela vzdalo možnosti ovlivňovat cenu energie, kterou bude MH Energo s.r.o. dodávat, když bylo ujednáno pouze to, že cena energie musí být „stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“

Pronajímatel se naopak mimo jiné zavázal, že žádný majetek, který je součástí podniku, po dobu trvání smlouvy neprodá bez předchozího písemného souhlasu nájemce. Město a pronajímající dceřinná firma se pak ještě zavázaly, že budou v rámci správních řízení vyvíjet maximální úsilí, aby v technicky možných případech bylo účastníkům na území města Františkovy Lázně ukládáno využití centrálního zásobování tepelnou energií z pronajímaného podniku.

Společnost MH Energo s.r.o. patří od svého založení v roce 2009 Ing. Janu Hátlemu – čistě náhodou od roku 1998 do 6. 12. 2010 jednateli městské Františkolázeňské výtopny s.r.o. Smlouvu o pronájmu podniku uzavřel dne 6. 12. 2010 týž den namísto Hátleho čerstvě jmenovaný nový jednatel Ing. Vladimír Kolář, dosavadní ekonomický náměstek výtopny.

Spekulace o důvodu pronájmu podniku

Proč dostal Hátle od Mlátilíka a jeho squadry (pronájem v radě města odhlasovali Mlátilík, Kapr a Sazimová ze Sdružení místních, Pivoňka z ČSSD a Fircák z KSČM) takovýto na první pohled luxusní dárek, je předmětem četných spekulací. Prakticky nikdo však nevěří, že by Hátle byl skutečně podarován.

Někteří tvrdí, že cílem bylo jen zatížit výtopnu nájemní smlouvou tak, aby nové vedení města s ní nemohlo disponovat a její případná privatizace se posunula do doby, kdy se Mlátilík opět dostane k moci – a případně s Hátlem dohodou zkrátí dobu nájmu. Záměru privatizovat výtopnu nasvědčovala i likvidace technických služeb, které byly městem Františkovy Lázně nejprve od 2. 6. 2010 vyčleněny z Františkolázeňské výtopny s.r.o., kde kazily celkové výsledky firmy, a následně 13. 9. 2010 (měsíc před obecními volbami) prodány firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Podle jiné verze, kterou ve svém občasníku Ohlasy z prosince 2010 zveřejnila františkolázeňská ODS, bývalý a dnes už zase aktuální starosta Mlátilík firmu MH Energo s.r.o. skrytě spoluvlastní. Z obchodního rejstříku nic takového nevyplývá a spekulace je založena jen na zkratce v názvu firmy, kdy „MH“ má znamenat „Mlátilík, Hátle.“ Na druhou stranu těžko vyvracet argumentaci, že tichý společník se do žádného rejstříku nezapisuje a faktickým společníkem se člověk může stát i na směnku, kterou vůči němu někdo uzná dluh své firmy…

Budoucí vývoj ukáže, zda a která ze spekulací se naplní.

Nutnost zabránit „tunelování výtopny“ ze strany ODS + Alternativy

Je zřejmé, že půjčka 10 milionů městu od 100% městské firmy, kterou odsouhlasila bývalá koalice ODS + Alternativa a která je spíše operací účetní, hnula Ivovi Mlátilíkovi pěkně žlučí. Takhle kazit hospodářské výsledky firmy, s kterou existují do budoucna tak pěkné plány!

A tak se stalo, co se stát muselo. Po „určitých zákulisních jednáních“ zastupitel za ODS Ščislák, do té doby v Mlátilíkově zpravodaji Zrcadlo označovaný za lumpa, který předraženými fakturami vysál neoprávněně městské peníze,prohlédl a přešel na druhou stranu barikády. Roli obecního blázna přitom sehrál také šéf místní ODS Knedlík, ale nutno dodat, že jeho hlasu při poměru v zastupitelstvu 6:5 třeba nebylo.

Rok a čtvrt trvající půst skončil. Město Františkovy Lázně má opět staronové vedení. Zůstat v opozici při tom, co bývalé vedení dělalo, už nebylo únosné. Co kdyby nakonec ODS ještě schválila po svém územní plán nebo dokonce sama zprivatizovala výtopnu… to už by bylo příliš!Jak to bylo s autokempem Amerika ve Františkových Lázních?

vizualizace recepce (Arcus Projekt + ing. arch. Plevný)
vizualizace recepce (Arcus Projekt + ing. arch. Plevný)

Autokemp u známého rybníka Amerika ve Františkových Lázních byl po léta rekreačním zařízením vyhledávaným návštěvníky jak z Česka, tak i ze zahraničí. Jeho stav ovšem nebyl nejlepší, vadil zejména bídný stav kanalizace.

Město Františkovy Lázně, jemuž areál patří, proto za starostování Iva Mlátilíka rozhodlo o provedení komplexní rekonstrukce tohoto rekreačního zařízení. Byl zpracován základní projekt, rozpočet.

Projekt nerealizovalo město přímo, ale prostřednictvím 100% městské firmy Františkolázeňská výtopna s.r.o.

Ta požádala v období mezi listopadem 2008 a březnem 2009 o dotaci Regionální radu Severozápad, která rozděluje dotace převážně z fondů Evropské unie. Dotace byla skutečně projektu CZ.1.09/4.2.00/18.0044 bez problému (při zisku více než 87 % bodů) schválena – při předpokládané ceně 53.525.000 Kč mělo být z dotací zaplaceno 21.410.000 Kč, městská firma tak měla uhradit zbývajících 31.115.000 Kč.

Františkolázeňská výtopna, s.r.o. v listopadu 2009 vyhlásila otevřené výběrové řízení na „Autocamping Amerika ve Františkových Lázních“ s předpokládanou cenou 44.700.000 Kč.

Z protokolu o otevírání obálek ze dne 17. 12. 2009 vyplývá, že ve lhůtě byly předloženy dvě nabídky, ovšem jedna byla neúplná a uchazeč byl 18. 12. 2009 ze zadávacího řízení vyloučen. Vyhověla nabídka firmy PREFA-BETON Cheb, spol. s r.o., přičemž ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek z 17. 12. 2009 vyplývá, že nabídka splňuje všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele.

Zadavatel – 100% městem vlastněné s.r.o. – nicméně 2. 3. 2010 rozhodl o zrušení zadávacího řízení „z důvodu ekonomické nevýhodnosti nabídky.“

Výstavba komplexu autokempu Amerika poté byla realizována zcela bez dotací, ve vlastní režii Města Františkovy Lázně, kdy smlouva o dílo byla podepsána tři týdny před obecními volbami na podzim 2010. Uchazeči o zadání zakázky byli schváleni v pořadí CL-EVANS s.r.o., HERKUL a.s., ENERGIE – stavební a báňská a.s. a STRABAG a.s.

V letech 2007 až 2010 bylo na tuto akci profinancováno přes 6 milionů korun, zbývalo uhradit skoro 40 milionů, celkové náklady byly odhadnuty na 45,5 milionu. V případě využití dotace by na město nebo jeho firmu zbývalo jen 31,115 milionů.

Stavba podle projektu chebských architektů z kanceláře Arcus Projekt s.r.o. proběhla od října 2010 s dokončovacími pracemi ještě počátkem tohoto roku. Nyní se hledá nájemce.

Otázky

Souvisí nějak odmítnutí obří dotace s nutností transparentního, detailního a veřejného vyúčtování akce, pokud by dotační peníze byly přijaty?

Nebo s vítězstvím PREFY-BETON Cheb ve výběrovém řízení?

Proč projekt „Autocamping Amerika ve Františkových Lázních“ nechtělo provádět město přímo, ale prostřednictvím 100% městské firmy Františkolázeňská výtopna s.r.o.?

Mohla být důvodem snaha odepřít veřejnosti nebo opozici v zastupitelstvu přístup k informacím v takovém rozsahu, v jakém by k nim měla přístup, kdyby projekt realizovalo přímo město?

Nebo byla snaha proúčtovat část peněz způsobem, který by v případě města nebyl možný?

Mělo odmítnutí dotace a realizace projektu prostřednictvím 100% městské Františkolázeňské výtopny s.r.o. zvýšit její zadlužení a odůvodnit tak nutnost její částečné nebo úplné privatizace?

Jaký vůbec mělo smysl investovat do autokempingu na Františkovy Lázně značnou a z ekonomického pohledu zřejmě nenávratnou sumu?

Bude autokemp Amerika nakonec, stejně jako drtivá část dosavadního městského majetku, předmětem výprodeje / privatizace?

Komu je celá tato operace k prospěchu?Zadaly Františkovy Lázně zakázku za 200 milionů nezákonně nebo jen hloupě?

Web Aktuálně.cz informuje o soudním sporu, kterým se Město Františkovy Lázně snaží u Krajského soudu v Brně dosáhnout zrušení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým byla městu loni udělena pokuta 700.000 korun za chyby při tendru za 200.000.000 korun na rekonstrukci základní školy ve Františkových Lázních včetně výstavby víceúčelové haly.

Aktuálně.cz se k otázce loni uložené pokuty vrací v souvislosti s nedávným rozhodnutím, kterým soud zamítl žádost města, aby pokutu nemuselo platit do doby, než soud o žalobě rozhodne.

Na webu ÚOHS se dá dohledat oznámení z 3. června 2011, v němž se uvádí:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Františkovy Lázně pokutu 700 tisíc korun za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení na rekonstrukci základní školy včetně výstavby víceúčelové sportovní haly. Jako přitěžující okolnost vzal Úřad v úvahu přístup zadavatele, který nerespektoval usnesení ÚOHS a neinformoval Úřad o uzavření dodatku ke smlouvě s vybraným uchazečem v průběhu správního řízení. Prvostupňové rozhodnutí není pravomocné, zadavatel podal rozklad a případ bude nyní řešit rozkladová komise předsedy ÚOHS.

ÚOHS ve svém rozhodnutí konstatoval, že zadavatel svým postupem při zadávání veřejné zakázky výrazně narušil soutěžní prostředí, neboť zamezil v účasti v zadávacím řízení čtyřem dodavatelům schopným plnit předmět veřejné zakázky. Nelze vyloučit, že tyto společnosti mohly předložit výhodnější nabídky.

Zadavatel nesprávně posoudil žádosti o účast dodavatelů Metrostav, a. s., a SWIETELSKY stavební, s. r. o., a nepovažoval je za zájemce, přestože společnosti předložily písemné žádosti o účast. Město dále vyloučilo z účasti v zadávacím řízení společnosti Bilfinger Berger Baugeselschaft m. b. H. a BERGER BOHEMIA a. s., přestože splnily kvalifikaci v požadovaném rozsahu.

Uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, společností SYNER, s. r. o. Cena veřejné zakázky činí téměř 200 milionů korun.

K tomu je třeba doplnit, že tzv. rozkladová komise předsedy ÚOHS námitky Města Františkovy Lázně neuznala a rozklad proti rozhodnutí o pokutě č. j. ÚOHS-S139/2010/VZ-819/2011/530/SWa z 5. 5. 2011 předseda ÚOHS Petr Rafaj 5. 12. 2011 zamítl. V odůvodnění svého rozhodnutí mimo jiné napsal, že „výše pokuty je stanovena ve všech ohledech spravedlivě. Opětovně zdůrazňuji skutečnost, že celkem čtyřem dodavatelům bylo znemožněno na základě nezákonného postupu zadavatele účastnit se zadávacího řízení.“

Město poté podalo – v době starostování Lenky Malkovské a vlády koalice ODS + Alternativa – 15. 2. 2012 žalobu k soudu, kterou žádá zrušení rozhodnutí ÚOHS. O žalobě dosud nebylo rozhodnuto, soud pouze rozhodnutím č.j. 29 Af 22/2012-75 z 13. 4. 2012 zamítl návrh na předběžné opatření, aby město zatím nemuselo pokutu platit. Důvodem byla špatná formulace žádosti.

Kdo a kdy o zadání zakázky rozhodl?

O zadání zakázky na realizaci akce „Rekonstrukce základní školy včetně výstavby víceúčelové sportovní haly ve Františkových Lázních“ společnosti SYNER, s. r. o., se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ 48292516, za nabídkovou cenu 197.784.509,- Kč včetně DPH a obsahu smlouvy o dílo s tím, že smlouva bude uzavřena nejpozději do 30. 4. 2010, rozhodla Rada města Františkovy Lázně na svém mimořádném zasedání dne 13. 4.2010, a to ve složení Ivo Mlátilík (starosta) a Luboš Kapr (člen rady).

Jak velká vznikla Městu Františkovy Lázně škoda?

Soudní řízení o zrušení rozhodnutí ÚOHS stále běží a tak přestože Město Františkovy Lázně bude muset nyní v blízké době zaplatit pokutu, není všem dnům konec. Nyní nevíme, jak soud rozhodne a jestli nakonec rozhodnutí ÚOHS nezruší – a pokud ÚOHS nerozhodne opakovaně stejně, nebude část nebo celá pokuta městu zase vrácena.

Podivná pachuť nad výběrovým řízením na zakázku za bratru za 200.000.000 korun zůstane nad výběrovým řízením i v případě, že Město Františkovy Lázně nakonec ve sporu u ÚOHS uspěje a uhájí své stanovisko, že skutečně ostatní stavební firmy neměly účastníky soutěže být.

Pokud však vycházíme z v tuto chvíli platného rozhodnutí ÚOHS, pak Františkovy Lázně zadaly zakázku za takřka 200 milionů nezákonně a vznikne jim nejen škoda 700.000 korun za pokutu, ale už dávno vznikla přesněji nevyčíslitelná škoda tím, že se soutěže nemohly účastnit další 4 společnosti a jak uvádí ÚOHS „uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.“

Případ budeme dále sledovat.Hospodářské zázraky starosty Mlátilíka

Prodej multifunkčního domu naplní městskou pokladnu?

Bylo by dobré se někdy pozastavit nad tím, co náš staronový starosta hlásá do svých, či jím ovládaných medií a co vlastně dělá. Protože víme, že většina regionálních deníků je pod jeho kontrolou či vlivem (mysleme si, že pouze finančním) a o Zrcadle se nemá smysl ani zmiňovat, rozhodli jsme se vydávat opět Ohlasy pro dopinění některých informací, pro vás občany města Františkovy Lázně. V žádném případě nehodláme nikoho přesvědčovat, či s vámi manipulovat tak, jak to dělá pan starosta. Prostě zde budeme psát námi zjištěné informace, které by se do tisku normálně nedostaly a je pouze na vás, jestli si ověříte jejich Pravdivost, popřípadě budete danou kauzu v časovém horizontu sledovat a uděláte si na dané věci svůj vlastní názor. První věcí na kterou jsme se zaměřili je prohlášení pana starosty: „NAPLNÍM POKLADNU MĚSTA".
Pan starosta dostal skvělý nápad postavit startovací bytový dům s 15-ti bytovými jednotkami za bez mála 45 milionu korun (částky z rozpočtu Města FL: rok 2008 1,200.800,-, rok 2009 10,492.600,-, rok 2010 33,195.400,-). Naprosto ekonomicky nerentabilní záležitost. Proč? Protože, když přičteme cenu pozemku, v reálné hodnotě, pod domem, dostaneme se na celkovou částku za tento dům cca 47,000.000,- Kč. Užitná plocha tohoto domu je necelých 1000 m2. Jednoduchým matematickým výpočtem se dostaneme na pořizovací cenu 47 tis korun za 1 m2 užitné plochy. To je zřejmě nejdražší 1 m2 plochy v ČR. Běžná cena developerů v Praze při stavbě bytového domu je okolo 35 tisíc korun za 1 m2. V našem regionu se pohybují ceny okolo 25 tisíc za 1 m2 obytné plochy při novostavbě.
V součastné době se pan starosta rozhodl tyto byty prodat (viz, usnesení zastupitelstva města 25.4.2012), aby naplnil městskou pokladnu.
Pokud vezmeme součastnou reálnou cenu 1 m2 obytné plochy prodejné ve Františkových Lázních pohybující se okolo 20 tisíc korun, dostaneme se při prodeji všech bytových jednotek na částku cca 20,000.000,- Kč. Pan starosta, po prodeji všech bytových jednotek, pronese do médií, že „zvládl naplnit městskou pokladnu" a během roku sehnal 20 milionů korun, vyrovnal dluh po vedení ODS, které si muselo půjčit na doplacení Mlátilíkovských investic (např. kempu Amerika).

VÝNOS Z MULTIFUNKČNÍHO DOMU PRO MĚSTSKOU KASU
- 27.000.000 Kč
TAKTO PLNÍ KASU POUZE „OPRAVDOVÝ" ODBORNÍK A „VELMI DOBRÝ" HOSPODÁŘ...

Kemp Amerika za hotel Slovan

Přijde Vám nadpis tohoto příspěvku přitažený za vlasy? Bohužel, realita je horší.
Když se prodával v roce 2008 Hotel Slovan a snížení ceny bylo ze strany pana starosty odůvodňováno rychlou investicí do tohoto hotelu a tím k opětovnému rozzáření skvostu Národní třídy, věřilo tornu možná hodně občanů města. KDE JE TA RYCHLÁ A JISTÁ INVESTICE PANE STAROSTO??? Po 4 letech je tento hotel ve stejném, ba možná horším stavu než při jeho prodeji.
Nu což, na populistické odůvodňování „nutných" prodejů a následných investic z utržených financí za Vaší vlády jsme si už zvykli. Business je business a peníze města jsou přece všech a zároveň ničí. O ty přece tak moc nejde.
Ale dejme si do souvislosti tento „zdařilý" prodej hotelu a následnou investici do stavby kempu Amerika z utržených peněz. Pokud se domníváte, že muselo z peněz za hotel něco v kase města zbýt, jste na omylu. Aby došlo ke stavbě těch několika chatek u rybníka bez možnosti koupání, muselo se ještě několik milionů přihodit. Proč??? Na to zná odpověď pouze pan Mlátilik. Doposud nebylo vysvětleno proč se stavba realizovala bez dotace, o kterou bylo zažádáno a byla i schválena. Dnes máme kemp, který nikdo nepotřebuje ani nechce. Aby se alespoň něco s kempem dělo, rozhodl pan starosta o založení příspěvkové organizace, aby areál udržovala. Co to ale znamená pro rozpočet města? Výdaje, výdaje a zase jen výdaje. Tento kemp musí být totiž dotován, i když není otevřen (ostraha, přípojky inž. sítí, zálohy energií apod.) a kolik to bude stát? Z reálných odhadů se částka vyšplhá k několika stům tisícům ročně a pokud přičteme brzké investice do údržby a oprav, bude to bez mrknutí oka milion korun ročně. Ale je zde ještě další problém. Pokud dojde k dotovanému provozu tohoto kempu městem, aby pan starosta dokázal že investice byla dobrá, mají problém všichni živnostníci poskytující levné ubytování ve Františkových Lázních (malé penziony, priváty apod.). Ti totiž žádnou dotaci od města nedostávají a nebudou schopni konkurovat cenám, které nabídne tento dotovaný kemp.
Závěr:

VYHOZENÝCH 45,5 MILIONU KORUN DO KEMPU AMERIKA
TRVALÉ ZATÍŽENÍ ROZPOČTU MĚSTA SPOJENÉ S PROVOZEM TOHOTO ZAŘÍZENÍ
PROBLÉM PRO OBČANY NAŠEHO MĚSTA POSKYTUJÍCÍCH LEVNÉ UBYTOVÁNÍ
BRAVO PANE STAROSTO!!!


Případ tenisových kurtů ve Františkových Lázních

aneb sportovní „mecenášství“ starosty Mlátilíka…

Tenisový klub Františkovy Lázně (dále také jen „TK Františkovy Lázně“), jako právní nástupce někdejší Tělovýchovné jednoty Františkovy Lázně v tomto odvětví sportu, byl letitým legitimním nájemcem tenisových kurtů ve Františkových lázních a zajišťoval v tomto místě realizaci široké sportovní činnosti v daném odvětví sportu. Tenisový klub má povahu zájmového sdružení zaměřeného na tělovýchovu a sport a sdružuje několik desítek občanů nejen města Františkovy Lázně.

Ze strany TK Františkovy Lázně byla v souvislosti s nájmem tenisových kurtů dlouhodobě zajištěna nejen jejich řádná a kvalifikovaná správa, ale také jejich technické zabezpečení a zhodnocování, a to výlučně na náklady TK Františkovy Lázně.

Výpověď

Na základě rozhodnutí starosty Města Františkovy Lázně z května 2012 obdržel TK Františkovy Lázně výpověď z nájmu tenisových kurtů, a to bez udání důvodu s koncem výpovědní lhůty ke dni 31. 8. 2012.

Vedení TK Františkovy Lázně opakovaně vyzývalo starostu města Františkovy Lázně I. Mlátilíka k jednání o důvodech výpovědi z nájmu tenisových kurtů a možnostech zachování nájemního vztahu. Byla rovněž iniciována petice za zpětvzetí výpovědi a zachování kontinuity tenisového klubu. Jedinou relevantní reakcí starosty města v této věci byl odkaz na chystané výběrové řízení na pronájem tenisových kurtů.

O údajných důvodech výpovědi se františkolázeňští tenisté mohli dozvědět pouze ze starostova místního občasníku „Zrcadlo“, ve kterém zdůvodnil svou výpověď tenisovému klubu zcela nerelevantními a zcela účelovými a nepravdivými skutečnostmi. Starosta města zároveň pro něj typickým způsobem opakovaně napadnul některé osoby spojené s činností tenisového klubu, zejména pak rodinu pana Milana Fialy staršího, dlouholetého předsedy, zároveň obětavého správce a trenéra mládeže tenisového klubu, který svou práci pro tenisový klub a celý areál vykonával po celá léta zcela nezištně a odpovědně.

Je pravdou, že tenisový klub hradil za užívání tenisových kurtů symbolické nájemné, které však bylo v minulosti odsouhlaseno i samotným starostou Mlátilíkem. Sjednávání symbolického nájemného mezi městem a sportovními kluby je obecně věc zcela běžná. A byla v tomto případě zcela legitimním odrazem té skutečnosti, že veškerou údržbu tenisového areálu, tedy jinak poměrně nákladného majetku města, zajišťoval tenisový klub svépomocí a na své náklady za aktivní spoluúčasti všech jeho členů.

Tenisový klub opravdu nikdy nebyl žádným sdružením vyvolených ani milionářů. Byl otevřený široké veřejnosti s primárním cílem zajištění provozování sportovní činnosti za podmínek přístupných všem potenciálním zájemcům, a to bez jakéhokoliv nároku na vytváření zisku. Prostředky získané jeho činností byly vždy v plném rozsahu reinvestovány do tenisových kurtů, tedy majetku města. Jakákoliv finanční podpora ze strany města byla tedy pro klub o to cennější. Postoj deklarovaný starostou Mlátilíkem, kdy ve vztahu k tenisovému klubu považoval za „drzé“ žádat o poskytnutí dotace a prostřednictvím výběrového řízení vytvořil tlak k placení tržního nájemného, se jeví s ohledem na uvedené jako zcela absurdní a rozporný s obligatorní úlohou města, jako předního podporovatele sportovní a zájmové činnosti.

Výběrové řízení

TK Františkovy Lázně se předpokládaného výběrového řízení zúčastnil a učinil do výběrového řízení nabídku, odpovídající jeho majetkovým a rozpočtovým možnostem. Zároveň na základě svých dlouholetých zkušeností, personálních a materiálních dispozic, nabídnul zajištění širší koncepce provozování tenisového areálu jak po stránce sportovní, tak po stránce jeho kvalifikované správy a technického zabezpečení.

O výsledku výběrového řízení, a to ještě před oficiálním vyrozuměním ze strany města, a zároveň také o postoji starosty města, jako veřejného činitele, ke shora zmíněné petici občanů, se mohli františkolázeňští tenisté dozvědět ještě s předstihem z SMS zprávy zaslané starostou Mlátilíkem jednomu z členů tenisového klubu, a to následujícího znění: "Tak na tenis budeš muset nově chodit k Láďovi s Martinem a tu vaši petici si můžete srolovat do trubičky a zastrčit do... Pa brouku."

Ano, jak plyne z výše citované textové zprávy, TK Františkovy Lázně ve výběrovém řízení neuspěl. Byl upřednostněn jiný účastník, a to jediný další, který se přihlásil. Na základě rozhodnutí starosty Města Františkovy Lázně ze dne 8. 8. 2012 byl schválen pronájem tenisových kurtů společně „Láďovi s Martinem“, nebo-li panu Ladislavu Spáčilovi a panu Martinu Průšovi.

S ohledem na okolnosti průběhu výběrového řízení a zejména pak s ohledem na jeho výsledek panují nejen mezi františkolázeňskými tenisty důvodné pochybnosti o regulérnosti průběhu výběrového řízení, resp. přesvědčení o manipulaci výběrového řízení ze strany starosty Mlátilíka ve prospěch nových nájemců.

Podmínky výběrového řízení stanovili mimo jiné povinnost uchazeče zaslat částku odpovídající výši nabídnutého ročního nájemného předem na účet města, a to za současného písemného podání nabídky na podatelně městského úřadu. Takový postup lze považovat za značně nestandardní a netransparentní, kdy tento založil faktickou možnost starosty města zjistit výši učiněné nabídky konkrétního uchazeče, v tomto případě TK Františkovy Lázně, ještě v době před uplynutím stanovené lhůty pro podávání nabídek, tj. v době, kdy případný další uchazeč, preferovaný starostou města, svou nabídku ještě nepodal. Lze se domnívat, že takovéto nastavení podmínek výběrového řízení mělo za cíl vytvořit prostor pro jeho možnou manipulaci ze strany zadavatele. Takový závěr je podporován mimo jiné tou skutečností, že výše ročního nájemného nabídnutá novými nájemci byla jen o málo vyšší než nájemné nabídnuté tenisovým klubem.

Nelze také pominout skutečnost, že prakticky jediným kritériem pro výběr nájemce ve výběrovém řízení byla navrhovaná výše ročního nájemného. V nárocích na nového nájemce tedy absentoval jakýkoliv konkrétnější požadavek na zajištění širší koncepce provozu tenisových kurtů, tj. jak z hlediska zajištění sportovní činnosti, tak z hlediska zajištění kvalifikované technické správy sportovního areálu. A to i přes to, že takový požadavek by měl být z pozice města v případě pronájmu rozsáhlého sportovního areálu jistě obligatorní.

Veškerá rozhodovací pravomoc a tedy i odpovědnost ve věci výpovědi z nájmu tenisových kurtů a ve věci následného výběrového řízení se střetává výlučně v osobě starosty Mlátilíka, který v tomto případě vykonává pravomoc rady města, která není v důsledku nižšího počtu městských zastupitelů ve Františkových Lázních zřízena. V uvedených věcech se tak jednalo výlučně o samostatné rozhodnutí (vůli) starosty města Františkovy Lázně.

Tenisoví „nadšenci“

Kdo jsou oni noví nájemci, že jim byl svěřen poměrně rozsáhlý městský majetek vyžadující nemalé zkušenosti a kvalifikovanou správu z hlediska jeho technického provozu? Že by se jednalo o sportovní manažery, tenisové trenéry nebo pouhé tenisové nadšence? Bohužel, opak je pravdou. Jedná se o osoby, které nikdy v minulosti neměly cokoliv společného s tenisovým klubem a zároveň nedisponují jakýmikoliv zkušenostmi s provozováním daného odvětví sportu, a to jak po stránce sportovní, tak po stránce předpokladů pro kvalifikovanou správu specifického sportoviště tenisových kurtů.

Že by tedy onou „přidanou hodnotou“ nových nájemců ve výběrovém řízení byla jejich prokazatelná a obecně známá osobní vazba na starostu Mlátilíka? Je faktem, že pan Průša je manželem bývalé místostarostky a současné zastupitelky L. Sazimové (dnes Průšové) a pan Spáčil je dlouhodobě „soukromým zaměstnancem“ starosty Mlátilíka. Jedná se tedy o osoby, ať už přímo či nepřímo, ekonomicky na osobě starosty Mlátilíka závislé a osoby, které figurují i v jiných smluvních (nájemních) vztazích s městem Františkovy Lázně (např. pronájem městského parkoviště).

Je známo, že dlouhou dobu před výběrovým řízením starosta Mlátilík obcházel některé z místních osob, zejména z řad jemu spřízněných podnikatelů, s tím, že tenisové kurty jsou tzv. „k mání“. Podobně pak pan Průša ještě před výběrovým řízením po městě zcela neotřele rozhlašoval, že právě on bude novým nájemcem tenisových kurtů. Tentýž pan Průša byl pak ještě krátce před uplynutím lhůty pro učinění nabídky do výběrového řízení zcela náhodně spatřen v kanceláři starosty Mlátilíka na městském úřadě.

Proč si pan starosta Mlátilík „komplikoval“ pronájem tenisových kurtů výběrovým řízením, když toto nebylo podle zákona nezbytné, a nepronajal tenisové kurty rovnou některému ze svých „favoritů“? Je zřejmé, že účelem výběrového řízení nebyla jakákoliv „soutěž“ uchazečů o nájem tenisových kurtů, ale pouhé formální zakrytí jinak těžko obhajitelného rozhodnutí a vůle starosty Mlátilíka pronajmout tenisové kurty jemu spřízněným osobám s cílem zachovat si i do budoucna vliv ve věci areálu tenisových kurtů.

„Divoký západ“, aneb Městská policie strážcem zákona

TK Františkovy Lázně byl v souvislosti s dlouhodobým nájmem tenisových kurtů současně nepřetržitě oprávněným uživatelem budovy klubovny a šaten tenisového klubu. TK Františkovy Lázně tuto budovu již v roce 1994 na své náklady, z finančních prostředků získaných oddělením od někdejší TJ Františkovy Lázně, v celkové výši cca 1.200.000,- Kč, se souhlasem města zcela zásadním způsobem zrekonstruoval a rozšířil. V důsledku této investice tak byl tenisový klub po celá léta v dobré víře ve své vlastnické právo k předmětné budově. Tato skutečnost byla podporována také dlouhodobým postojem města, které nároky tenisového klubu k budově klubovny a šaten nikdy žádným způsobem nezpochybňovalo. Uvedené bylo reflektováno mimo jiné také ve vypovězené nájemní smlouvě, kdy budova klubovny tenisového klubu nebyla vůbec předmětem této nájemní smlouvy a nemohla být tedy ani předmětem předání pronajatých tenisových kurtů (pozemky) v důsledku vypovězení nájmu ze strany města. Stejně tak nebyla a ani nemohla být tato budova předmětem výběrového řízení na pronájem tenisových kurtů.

I přes uvedené skutečnosti došlo dne 17. 9. 2012 ze strany zástupců města Františkovy Lázně, a to zároveň za účasti Městské policie, jako pomyslného strážce zákona a veřejného pořádku, k násilnému (svémocnému) vniknutí do budovy tenisového klubu a následně dne 8. 10. 2012 k neoprávněnému vyklizení movitých věcí tenisového klubu z budovy. Vzhledem k absenci jakéhokoliv právního titulu pro takový postup města Františkovy Lázně se nepochybně jednalo o postup nezákonný. Zdá se, že své praktiky ve stylu „divokého západu“ si starosta Mlátilík ze sféry svých někdejších soukromých „byznysů“ přenesl i do výkonu veřejné funkce. Skutečnost, že na vyklizení budovy tenisového klubu, jak je popsáno shora, se podílelo také soukromé firemní vozidlo „přeběhnuvšího“ zastupitele a nynějšího místostarosty M. Ščisláka, již netřeba dále komentovat. Františkolázeňským tenistům do této doby nikdo ani oficiálně nesdělil, kdo a kam jejich movitý majetek vyklidil. Mohli bychom tedy v této souvislosti mluvit o krádeži?

Je evidentní, že popsaný postup města Františkovy Lázně zcela účelově směřoval k naplnění záměru starosty Mlátilíka umožnit novým nájemcům užívat spolu s pronajatými tenisovými kurty také budovu klubovny tenisového klubu. I přesto že novým nájemcům nepřísluší k budově tenisového klubu řádné nájemní právo, kdy tato budova není předmětem nové nájemní smlouvy, je jimi již v tuto chvíli fakticky užívána. Pominout nelze v této souvislosti ani skutečnost, že nová nájemní smlouva je pro město Františkovy Lázně sjednána zcela nevýhodně s tím, že je ze strany města Františkovy Lázně po dobu trvání nájemního vztahu prakticky neukončitelná a zakládá v konečném důsledku trvání nájmu na dobu 20 let, což je zcela zřejmě v rozporu s podmínkami a průběhem výběrového řízení.

Nejistá budoucnost

To, jaké jsou skutečné důvody toho, proč byl tenisový klub z tenisových kurtů vypoklonkován, a jaké jsou skutečné další úmysly starosty Mlátilíka ve věci tenisových kurtů, se můžeme v tuto chvíli pouze domnívat. Každopádně o tom, jakým způsobem se noví nájemci, pan Průša a pan Spáčil, (ne)chopili správy sportovního areálu v době prvních podzimních měsíců nájmu, kdy obyčejně stále probíhá tenisová sezona, si kolemjdoucí mohli udělat obrázek jistě sami. Spravovat tenisové kurty není opravdu to samé, jako pronajímat parkoviště. Všem tenisovým příznivcům nezbývá tedy než doufat, že se pro nové nájemce a starostu Mlátilíka nestanou tenisové kurty nenaplnitelným břemenem a pro františkolázeňské (nejen) tenisty nebude znamenat celá věc záhubu jednoho pěkného sportovního areálu…

I za předpokladu, že bude tenisový areál nadále zachován a provozován, je důvodná obava, že za stávajícího stavu nebude TK Františkovy Lázně schopen dále naplňovat svou funkci jako zájmového sdružení. Tento stav tak zřejmě povede k faktickému zániku TK Františkovy Lázně, jako sportovního klubu, který má dnes v daném místě již více jak stoletou tradici. V tomto ohledu lze postup Města Františkovy Lázně považovat za zcela bezprecedentní a rozporný nejen s veřejným zájmem, ale též s obligatorní úlohou obce, jako podporovatele volnočasových a zájmových, tj. také sportovních, aktivit svých občanů.

Zdroj: TK Františkovy Lázně
Související odkazy: iDNES.cz, 27. 8. 2012 „Tenisté nabídli o několik tisíc méně, musí proto odejít z kurtů“


Přehled o doposud odprodaném majetku města Františkových Lázní

Přehled prodaného majetku z vlastnictví Města Františkovy Lázně za období duben 2012 - březen 2013

Nemovitost Výměra (m2) Prodej Cena Nabyvatel
p.p.č. 567/8, k.ú. FL 118 Usn. č. 83/2012 400,- Kč/m2 SJM Halas M., Halasová T., SJM Vogel J. Vogelová T., Krausová Z.
Doprodej pozemku o šířce cca 2 m podél plotu u RD nabyvatelů za cenu podle cenové mapy po přesném geodetickém zaměření.
p.p.č. 89/3, p.p.č. 90/3, k.ú. Dlouhé Mosty 65 Usn. č. 84/2012 150,- Kč/m2 Zdeněk Peč
p.p.č. 1211, k.ú. FL 890 Usn. č. 85/2012 1.400.000,- Kč Uwe Herbert Körnig
Pozemek v Kollárově ulici u vily č.p.183 v centru města (pozn.: spoluvlastníky sousedních nemovitostí p.č. st. 231, č.p. 183, jsou zastupitelé R. Iterský a R. Knedlík).
p.p.č. 276/1, k.ú. Vonšov 104 Usn. č. 108/2012 300,- Kč/m2 ???
V KN zapsán doposud jako vlastník Město FL.
p.p.č. 81/15 díl "a", k.ú. Žírovice 2 Usn. č. 109/2012 333,- Kč/m2 ???
V KN uvedená parcela neevidována.
p.p.č. 81/15 díl "b", k.ú. Žírovice 13 Usn. č. 110/2012 333,- Kč/m2 ???
V KN uvedená parcela neevidována.
p.p.č. 81/15, k.ú. Žírovice 166 Usn. č. 111/2012 55.278,- Kč SJM Eichler J., Eichlerová M.
p.p.č. 255/3, k.ú. FL 56.234 Usn. č. 112/2012 562.340,- Kč SJM Valeška M., Valešková D.
Pozemek za hranicí zastavěného území města mezi silnicemi směr Dvoreček a Krapice. D. Valešková je úřednicí na MÚ F.L. Předpoklad zastavování území? Cena 10,- Kč/m2 !!! Nasvědčuje spekulativnímu prodeji!
Areál bývalých technických služeb Města FL 22.150 + budovy Usn. č. 135/2012 19.000.000,- Kč AVE Františkovy Lázně s.r.o.
Nabyvatel koupil koncem min. vol. období spol. Technické služby s.r.o. po účelovém rozdělení spol. Františkolázeňská výtopna, s.r.o. a stal se nájemcem areálu tech. služeb za velmi nízkou cenu nájmu, cca trojnásobně nížší, než tržní cena pronájmu. Podle platného zákona mělo dojít před event. prodejem areálu k výběrovému řízení (VŘ )na dodávku komplexních tech.služeb pro město. Současný nájemce byl jediným zájemcem o koupi a bez provedení předchozího VŘ byl výrazně zvýhodněn. Cena nového areálu TS před cca 10 lety činila částku cca 30 milionů Kč (cena bez pozemku). Celý obchod byl realizován ve značném spěchu na mimořádném jednání ZM v létě 2012 na MÚ F.L..
p.p.č. 72/89, k.ú. Horní Lomany 156 Usn. č. 145/2012 1.560,- Kč Několik spoluvlastníků
Pozemek v Lomanské ulici (tzv. "Sibiř"). Jedním ze spoluvlastníků je také Ing. Jiřina, tajemník MÚ F.L. Cena 10 Kč/m2 !!!
p.p.č. 80/4, k.ú. FL 17 Usn. č. 146/2012 17.000,- Kč Milan Daniš
Část pěší ztezky mezi bývalými "zahrádkami" nad Labutím Jezírkem.
p.p.č. 30/56 díl "a", k.ú. FL 2 Usn. č. 147/2012 2.000,- Kč ???
V KN uvedená parcela neevidována. Pozemky v oblasti zástavby bývalé plynárny.
p.p.č. 121/10, k.ú. Horní Lomany 358 Usn. č. 148/2012 120.000,- Kč Michal Drha
p.p.č. 81/13, k.ú. FL, p.p.č. 426/7, k.ú. Slatina 10.529 + 903 Usn. č. 161/2012 12.903.000,- Kč Ing. Rostislav Mareček
Pozemek bývalých zahrádek nad Labutím jezírkem byl účelově prodán v rámci jedné kupní smlouvy současně s částí pozemku městského parkoviště u hotelu Bohemia s cílem zajištění parkovacího prostoru k hotelu Francis Palace ve vlastnictví nabyvatele. Část pozemku městského parkoviště tak byla získána výrazně pod tržní cenou. Stejně tak hodnota pozemku bývalých zahrádek je z hlediska jejich budoucího potenciálu využití zřejmě vyšší. Převod pozemku tak může být předmětem spekulací. Pozemek byl dlouhodobě nabízen za cenu min. 15 milionů. Snížená cena o 3 mil. Kč včetně podmínky současného odkupu části parkoviště pouze za cenu pozemku (tedy bez stavby parkoviště) byla dojednána mezi starostou města I. Mlátilíkem a nabyvatelem.
p.p.č. 390/1, k.ú. FL 30.975 Usn. č. 173/2012 309.750,- Kč SJM Hrdinová H., Hrdina L.
Ing. Hrdinová je vedoucí majetko-právního odboru při MÚ FL. Cena 10,- Kč/m2 !!! Pezemek za hranicí zastavěného území města směr tzv. "Střelnice". Předpoklad zastavování území? Nasvědčuje spekulativnímu prodeji!
p.p.č. 46/1, st.p.č. 21, k.ú. Dlouhé Mosty 531 + 9 Usn. č. 174/2012 108.000,- Kč SJM Hodina T., Hodinová P.
st.p.č. 969, st.p.č. 970, p.p.č 705/6, k.ú. FL 815 + 158 + 1.066 Usn. č. 184/2012 1.500.000,- Kč Mgr. Milada Körnigová
Pozemky aerálu "Miláno". Cena cca 736,- Kč/m2! Velmi atraktivní lokalita - cena by měla být mnohem vyšší! Nabyvatelka má osobní vazbu na Ing. Hátleho, jednatele společnosti MH Energo s.r.o. Podle aktuální cenové mapy pozemků ve F.L. činí tržní cena pozemku Kč 4.800,-/m2.
Areál bývalého Domu dětí a mládeže RENETA (Žírovice) 3.980 + budovy Usn. č. 193/2012 2.550.000,- Kč Ing. Rostislav Mareček
Jedná se o objekt veřejného zájmu. Dům dětí, volnočasové aktivity, dětské tábory atp. Areál zahrnuje rozsáhlé pozemky, sportovní hřiště, dvoupatrovou vilu, chatky. Skutečná tržní hodnota pozemků a budov je mnohem vyšší!
p.p.č. 380/2, k.ú. Slatina 191 Usn. č. 202/2013 39.750,- Kč Vladimír Stolarik
Směna pozemků s doplatkem Městu FL.
p.p.č. 45/1, k.ú. Dlohé Mosty 872 Usn. č. 230/2013 8.720,- Kč SJM Valeška M., Valešková D.
Pozemek navazuje na zemědělskou půdu ve vlastnictví nabyvatelů. D. Valešková je úřednicí na MÚ F.L. Cena 10,- Kč/m2 !!! Nasvědčuje spekulativnímu prodeji! Vlastník sousední nemovitosti Zdeněk Pěč nabízel cenu 100,- Kč/m2.
st.p.č. 22/3, st.p.č. 356/1 díl "a", k.ú. FL 260 Usn. č. 231/2013 910.000,- Kč Ing. Ludvík Bohánek
Pozemky funkčně související s budovou hotelu Centrum ve FL. Cena podle cenové mapy v centru města činí Kč 4.800,-/m2. Nabyvatel nabídl cenu pouze 3.500,- Kč/m2. ZM nabízenou cenu schválilo.
bytová jednotka č. 241/5, v budově č.p. 241, k.ú. FL b.j. 34,55 m2 Usn. č. 232/2013 586.800,- Kč Josef Maixner
Byt v bytovém domě v ul. Dr. Šimka ve FL, včetně příslušející části zahrady, neobsazený. Cena stanovena znaleckým posudkem.
st.p.č. 23, k.ú. Žírovice (včetně budovy bez č.p./č.e.) 294 Usn. Č. 233/2013 400.000,- Kč Miroslav Veber
Budova bývalé stodoly byla místními obyvateli využívána ke společenským účelům. Objekt v blízkosti bývalého areálu DDM Reneta v Žírovicích (viz. výše).
CELKEM 130.858 m2
pozn.: Zásadní a kontroverzní prodeje majetku jsou označeny oranžovou barvou.


Zveřejněné záměry k prodeji majetku z vlastnictví Města Františkovy Lázně

Přehled zveřejněných záměrů k prodeji majetku z vlastnictví Města Františkovy Lázně za období duben 2012 - březen 2013 (Majetek nabízený k prodeji)

Nemovitost Výměra (m2) Prodej Cena Nabyvatel
bytové jednotky v budově č.p. 518, k.ú. FL xxx Usn. č. 66/2012 18.887.210,- Kč xxx
Byty v bytovém domě v ul. Americká ve F.L. naproti LD Bajkal. Realizováno za funkčního období starosty Mlátilíka za cenu cca 44.500.000,- Kč (cena bez pozemku, který je ve vlastnictví města).
p.p.č. 84/5, st.p.č. 268 (včetně budovy bez č.p./č.e) 1.776 + 14 Usn. č. 120/2012 ??? xxx
Pozemky pod bývalou zvláštní školou v Horních Lomanech.
bytové jednotky v budově č.p. 241, k.ú. FL xxx Usn. č. 170/2012 2.969.000,- Kč xxx
Byty v bytovém domě v ul. Dr. Šimka ve FL, včetně zahrady. Atraktivní lokalita.
část p.p.č. 52/2, st.p.č. 16/2, k.ú. FL 510 + 152 Usn. č. 220/2013 ??? xxx
Pozemky v oblasti zástavby bývalé plynárny.
st.p.č. 98 (včetně budovy č.p. 90), k.ú. Horní Lomany 692 Usn. č. 234/2013 ??? xxx
Nemovitosti přilehlé ke hřbitovní kapli na městském hřbitově ve FL.
Pozn: Zásadní a kontroverzní záměry prodeje majetku jsou označeny oranžovou barvou.


Kauza tenisových kurtů ve F.L. pokračuje, aneb starosta Mlátilík „předsedou“ tenisového klubu…?

Kauza tenisových kurtů ve F.L. pokračuje

Je tomu již pár měsíců, co byl františkolázeňský tenisový oddíl starostou Mlátilíkem vypoklonkován z areálu tenisových kurtů. Tenisové kurty byly následně ve zmanipulovaném výběrovém řízení pronajaty „známým“ starosty Mlátilíka, pánům Průšovi se Spáčilem. Těmto „tenisovým odborníkům“ zřejmě došlo, že svými jmény tenisovému areálu žádnou dobrou reklamu neudělají, a tak koncem ledna tohoto roku založili zcela účelově nový tenisový klub (občanské sdružení), za kterým skryli nejen svá jména, ale zároveň účelově rozmělnili právní vztahy týkající se tenisového areálu.

Oficiálně deklarovaným partnerem nového tenisového klubu je mimo jiné také samo Město Františkovy Lázně a také např. kavárna Café Prestige, provozovaná rodinnou starosty Mlátilíka. Netrvalo dlouho a Město Františkovy Lázně se jménem starosty Mlátilíka ukázalo jako partner vskutku štědrý, když prakticky prázdné skořápce nového tenisového klubu bez členské základny a bez jakékoliv doposud vyvíjené činnosti poskytlo pro rok 2013 grant z rozpočtu města ve výši 25.000,- Kč.

Když předchozí oddíl žádal o grant v minulém roce, bylo to dle starosty Mlátilíka "drzé" a klub si za to vysloužil výpověď. Co na tom, že jen poskytnutým grantem mají pánové Průša se Spáčilem ještě před započetím tenisové sezóny splacenou skoro půlku sjednaného ročního nájemného. Jeho výše byla právě jedním z účelových argumentů starosty Mlátilíka, proč se právě tito pánové stali vítězi výběrového řízení na pronájem tenisových kurtů.

Otázka, proč se v rozmezí pár měsíců stal starosta Mlátilík z tenisového odpůrce tenisovým mecenášem, může být pro osoby neznalé místních poměrů na první pohled záludná. Skutečnost, že nový tenisový klub má své oficiální sídlo totožné s adresou bydliště starosty Mlátilíka (Národní 4/8, Františkovy Lázně), však není zcela jistě náhodná a mnohému napoví.

Obrázek níže naznačuje, s jakou odpovědností a znalostí se noví nájemci chopili správy tenisového areálu. Takto bohužel vypadají tenisové kurty v době, kdy již běžně začíná tenisová sezóna. Zprovoznění tenisových kurtů tak nové nájemce, potažmo starostu Mlátilíka, jako pomyslného „správce městského majetku“, přijde asi daleko dráž, než je hodnota výše zmiňovaného grantu. Jisté je v tomto ohledu jen jedno, ze „svého“ to nikdo z jmenovaných platit jistě nebude. Partneři nového klubu jistě rádi pomohou… Co na tom, že předchozí klub po celá léta zajišťoval technickou správu tenisových kurtů výlučně na své náklady, zcela nezištně a kvalifikovaně k užitku všech zájemců o toto odvětví sportu.Kurty jsou zarostlé, ke hře nelákají

Tenisové dvorce ve Františkových Lázních pod novou správou chátrají. Členové původního klubu jezdí hrát jinam

Ve špatném stavu jsou tenisové kurty ve Františkových Lázních. Zarůstají trávou, mechem, jeden z pěti dvorců je mimo provoz, téměř nikdo na nich nehraje.

To je výsledek rozhodnutí starosty Ivo Mlátilíka, který vloni v srpnu dvorce sebral Tenis klubu Františkovy Lázně a pronajal je na deset let za 60 tisíc korun ročně svým známým Ladislavu Spáčilovi a Martinu Průšovi.

Průša a a Spáčil nikdy neměli s bílým sportem nic společného. Spáčil provozuje městské parkoviště, Průša je manželem zastupitelky zvolené za Mlátilíkovo Sdružení místních. Na konci ledna letošního roku založili vlastní Tenisový klub Františkovy Lázně 2012. Dali mu tedy název velmi podobný tormu, jaký nosí odstrčený tradiční klub, k němuž se stále hlásí 50 členů. Ti už ale z osobních důvodů jezdí hrát do okolních měst. Soutěže družstev hrají na cizích hřištích.

„Noví nájemci kurty na konci loňské sezony špatně zazimovali. Nemají žádné zkušenosti s jejich provozováním ani základní technické vybavení. Dvorce udržují naivně a amatérsky, což se projevuje na jejich stavu. Nevědí, co s tím. Dochází k nevratnému ničení, znehodnocování. Ještě jednu takovou sezonu pod neodborným vedením a kurty se mohou stavět znovu," upozornil Lukáš Fiala z vedení Tenis klubu Františkovy Lázně.

Areál je přitom majetkem města, který byl v roce 2006 díky dotaci ministerstva pro místní rozvoj zrekonstruován za 1,5 milionu korun. Fiala tvrdí, že návštěvnost na hřišti je od počátku sezony prakticky nulová. Vysvětluje si to tak, že zkušení tenisté umí (ne)kvalitu povrchu posoudit. A pokud se na dvorcích nehraje, zarůstají a povrch není dostatečně tvrdý.

Martin Průša připisuje rostoucí mech a trávu deštivému počasí v posledních třech týdnech. „Když jsou kurty moc podmáčené, tak na ně nelze chodit. Jinak jejich úpravu konzultujeme po telefonu s firmou, která je revitalizovala."

Změny už si všimli někteří lázenští hosté, kteří do města jezdí na léčení i kvůli hře. Třeba Jiří Kratochvíl z jižní Moravy. „Byl jsem se v areálu podívat čtyřikrát a jen jednou měli otevřeno. Je to nějaké špatné. Příště už asi zkusím Luhačovice," svěřil se pacient.

Když Ivo Mlátilík vloni vypověděl Tenis klubu smlouvu, objevilo se v jeho časopisu vysvětlení, že jde o rodinný podnik Fialových, kteří platili nájemné pouze 2 tisíce korun ročně a navíc že „drze" požádali město o grant.

Tradiční Tenis klub pak ve vyhlášené soutěži o pronájem nabídl částku 52 tisíc ročně, ale přebili ho o 8 tisíc PrůŠa se Spáčilem.

Průšův a Spáčilův nový klub má však pouze minimum členů, nehraje žádné soutěže, není zaregistrován u tenisového svazu. Přesto mu starosta Mlátilík udělil v březnu (tedy jen dva měsíce po založení) městský grant 25 tisíc korun.

Ve Františkových Lázních neexistuje městská rada. Její funkci vykonává - díky nižšímu počtu zastupitelů - sám starosta. Rozhoduje tak například o výpovědích z nájmu, pronájmech, grantech.

„Když se dávalo všem sportovcům, dali jsme i tenistům. Město má dost peněz," řekl Ivo Mlátilík s tím, že klub může dostat i víc, protože areál se dlouho předával. „Je otevřený, o sedmdesát procent hezčí než dřív. Lidé tam hrát chodí, takže zase takový problém to nebude," dodal starosta.

Martin Průša poznamenal, že nový klub má členů dostatek. „Nebudu vám říkat kolik. Z hlavy to přesně nevím." Pozoruhodná je také spojitost nového klubu s Mlátilíem. Klub oficiálně sídlí na adrese v Národní ulici č.p. 4/8, kde má starosta dle výpisu z obchodního rejstříku trvalé bydliště. Jde o budovu, kde sídlí firmy, v nichž on nebo jeho příbuzní působí.

Průšův a Spáčilův tenisový klub na svých internetových stránkách uvádí partnery město Františkovy Lázně, kavárnu Café Prestige (provozuje ji rodina starosty) a městské parkoviště (jeho nájemcem je Spáčil).

MF Dnes, Bohumil ZemanPokračování kauzy tenisových kurtů ve F.L., aneb s tenisovou raketou na nohejbal…?

Nohejbalový turnaj na tenisových kurtech ve Frant. Lázních (7.9.2013)

Je tomu již přes rok, co musel tradiční františkolázeňský tenisový klub v důsledku výpovědi města opustit areál tenisových kurtů ve Františkových Lázních. Tenisové kurty byly na základě zmanipulovaného výběrového řízení dány do nájmu „známým“ starosty Mlátilíka, pánům Průšovi se Spáčilem. Již dříve jsme informovali mimo jiné o tom, jak noví nájemci založili zcela účelově nový tenisový klub (občanské sdružení), jehož sídlo je totožné s adresou trvalého bydliště starosty Mlátilíka a jehož prázdné skořápce vzápětí po jeho vzniku poskytnul starosta Mlátilík grant z rozpočtu města ve výši 25.000,- Kč a také o tom, jak „kvalifikovaně“ se noví nájemci zhostili role správců tenisového areálu. Bylo nasnadě, že uvedený grant nebude zcela jistě poslední finanční podporou města novým nájemcům.

Na základě Usnesení zastupitelstva města č. 295/2013 ze dne 28. 8. 2013 obdrželi noví nájemci další mimořádný grant na svou činnost z rozpočtu města ve výši 71.000,- Kč. Tedy celkem s předchozím grantem za rok 2013 již 96.000,- Kč. Nelze pominout, že primárním původcem poskytnutých finančních prostředků je spol. CHEVAK Cheb a.s., která tyto prostředky poskytla do rozpočtu města Františkovy Lázně jako sponzorský dar právě pro nový tenisový klub. Poskytnutí daru bylo zcela nepochybně osobní iniciativou starosty Mlátilíka, který je členem představenstva spol. CHEVAK Cheb a.s. Členem dozorčí rady spol. CHEVAK Cheb a.s. je pak mimo jiné také pan Roman Knedlík, bývalý místostarosta a současný „promlátilíkovský“ zastupitel města. Většinovými akcionáři CHEVAKu jsou vedle Františkových Lázní i další obce okresu Cheb, které tak mají v orgánech společnosti také své personální zastoupení.

Je faktem, že společnost CHEVAK Cheb, a.s., jako společnost poskytující v rámci své činnosti služby veřejného zájmu a hospodařící s veřejnými prostředky, poskytuje a poskytovala v souladu se svými interními pravidly sponzorské dary do oblasti sportu, školství a kultury vždy jen ve výjimečných případech a ve zcela omezeném rozsahu. Je tedy otázkou, do jaké míry byly ostatní odpovědné osoby z vedení CHEVAKu, zejména pak zástupci ostatních obcí, ztotožněny s cílem a účelem poskytnutého sponzorského daru a do jaké míry tyto osoby zvážily zájem společnosti CHEVAK Cheb a.s. na spojení jejího obchodního jména s již dříve známým kontroverzním vývojem ve věci tenisových kurtů ve Františkových Lázních. Je také zarážející, proč v případě zájmu CHEVAKu na podpoře nového tenisového klubu ve Františkových Lázních nebyl sponzorský dar poskytnut touto společností přímo novému tenisovému klubu, nýbrž prostřednictvím rozpočtu města Františkovy Lázně.

I přesto, že se tenisová sezona 2013 prakticky chýlila ke konci, byl grant oficiálně poskytnut ještě na činnost pro rok 2013. Že by noví nájemci spravovali tenisový areál v uplynulé sezoně 2013 tak skvěle, že si zasluhovali dodatečnou „odměnu“? Ne, to jistě ne, pravým důvodem byl blížící se termín splatnosti dalšího ročního nájemného, ke kterému se noví nájemci ve zmanipulovaném výběrovém řízení na pronájem tenisových kurtů s absolutní neznalostí věci sami rádi zavázali. Jejich tehdejší nabídka však byla jistě ovlivněna lákavou vidinou předpokládaných každoročních zisků z provozu tenisových kurtů, které se však k překvapení nových nájemců zřejmě nedostavily. Výsledkem tak je, že starosta Mlátilík si nejdříve zavázal své „známé“ ročním nájemným ve výši 60.000,- Kč, které bylo právě dle starosty Mlátilíka jediným rozhodujícím kritériem výběrového řízení a údajným důvodem, proč musel tradiční tenisový klub tenisové kurty opustit, aby pak následně těm samým „známým“ za pouhých šest měsíců „nasypal“ z rozpočtu města skoro 100.000,- Kč. Původní tenisový klub nejen že nabídnul ve výběrovém řízení nájemné jen o málo nižší než noví nájemci, ale když dříve zažádal o poskytnutí grantu na svou činnost, bylo to dle starosty Mlátilíka „drzé“ a klub si za to vysloužil výpověď.

A jaká tedy opravdu byla první tenisová sezona nových nájemců? Fakt, že noví nájemci jsou osobami, které nedisponují jakýmikoliv zkušenostmi s provozováním tenisových kurtů jak po sportovní, tak technické stránce, ani dostatečným technickým vybavením pro jejich řádnou údržbu, se zákonitě projevil. Tenisové kurty nebyly koncem minulé (podzim 2012) a počátkem stávající (květen 2013) tenisové sezony novými nájemci vůbec provozovány. V důsledku zcela amatérských a neodborných zásahů nových nájemců do tenisových kurtů a v důsledku absence jejich pravidelné kvalifikované údržby dochází k jejich nevratnému ničení a znehodnocování. Jeden z tenisových kurtů byl pro svůj nezpůsobilý technický stav po celou sezonu zcela mimo provoz. Jedná se při tom o majetek města, který byl mimo jiné v roce 2006 na základě dotace Ministerstva pro místní rozvoj zcela zrekonstruován v rozsahu investice ve výši cca 1,5 mil. Kč. Případná nutná obnova a řádné zprovoznění tenisových kurtů si tak může v budoucnu vyžádat nemalé finanční náklady. Provozní doba tenisových kurtů byla novými nájemci omezena pouze na odpolední hodiny, avšak i v těchto hodinách byly kurty mnohdy bezdůvodně uzavřeny. Není vyvíjena žádná odpovídající sportovní činnost jak na závodní tak rekreační úrovni. To vše se pak projevuje také na návštěvnosti a využitelnosti tenisových kurtů, která byla od počátku sezony zcela minimální. Pomyslnou „třešničkou na dortu“ pak bylo uspořádání nohejbalového turnaje na tenisových kurtech v září 2013, a to za otevřené podpory města a starosty Mlátilíka. Jednalo se tak o další flagrantní porušení nájemní smlouvy, kdy dlouhodobě dochází k znehodnocování tenisových kurtů a tyto jsou provozovány zcela v rozporu s jejich účelem a veřejným zájmem.

Výsledkem výpovědi původního tenisového klubu a ročního působení nových nájemců na tenisových kurtech jsou tedy jednak znehodnocené a poškozené tenisové kurty, liduprázdný, sportovně ani společensky nefungující tenisový areál, a to vše při zatímní ztrátě cca 100.000,- Kč z městské pokladny v důsledku grantů poskytnutých novým nájemcům. Město, resp. starosta Mlátilík, se tak jistě nechová jako řádný hospodář, když na místo jinak předpokládané výpovědi z nájmu podporuje nové nájemce zcela účelovými finančními granty. Další účelovou finanční podporu ze strany města lze předpokládat.

V kontrastu s uvedeným je pak o to zásadnější skutečnost, že předchozí tenisový klub po celá léta zajišťoval kvalitní a řádnou technickou správu tenisových kurtů výlučně na své náklady, tj. bez jakéhokoliv cíleného zatížení městského rozpočtu. To vše za dobrovolné součinnosti všech svých členů nejen k realizaci své sportovní činnosti, ale zejména k užitku široké sportovní veřejnosti a všech zájemců o toto odvětví sportu. Za situace, kdy původní tenisový klub po celá léta bez nároku na jakékoliv finanční vyrovnání investoval do údržby tenisových kurtů, tedy městského majetku, částky v řádech statisíců, bylo původní symbolické nájemné jako v případech jiných veřejných sportovních klubů nejen zcela běžné, ale také zcela legitimní.

Zdroj: TK Františkovy LázněSpekulativní prodeje nemovitostí z vlastnictví Města Františkovy Lázně
za období duben - září 2013

Nemovitost - okolnosti prodeje Výměra (m2) Cena Nabyvatel
Pozemky sousedící s pozemky a sídlem rodiny starosty Mlátilíka (objekt "Florida") v Klostermannově ulici nad rybníkem Amerika. Cena 10 Kč/m2! Spekulativní prodej s cílem zhodnocení pozemku na základě předpokládané změny územního plánu. 12.449 124.490,- Kč Radek Sedláček
Pozemky přilehlé ke Klostermannově ulici u odbočky směr Komorní dvůr. Účelové vypsání výběrového řízení na prodej pozemků s cílem zastřít předem dohodnutý prodej za výhodných podmínek. Podmínkou složení nabízené ceny předem na účet města FL. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 271/4 nebylo odsouhlaseno zastupitelstvem města FL! Prodej pozemku p.č. 271/4 je tak neplatný!!! Evidentní zájem na rychlém a předem dohodnutém prodeji. Cena 208,- Kč/m2! Spekulativní prodej s cílem zhodnocení pozemku na základě předpokládané změny územního plánu. 1.385 + 658 + 916 + 661 + 1.084 + 122 1.000.000,- Kč Jiří Klíma
Pozemky přilehlé ke Klostermannově ulici u odbočky směr Komorní dvůr. Účelové vypsání výběrového řízení na prodej pozemků s cílem zastřít předem dohodnutý prodej za výhodných podmínek. Podmínkou složení nabízené ceny předem na účet města FL. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 248/11 nebylo odsouhlaseno zastupitelstvem města FL! Prodej pozemku p.č. 248/11 je tak neplatný! Evidentní zájem na rychlém a předem dohodnutém prodeji. Cena 10,- Kč/m2! Spekulativní prodej s cílem zhodnocení pozemku na základě předpokládané změny územního plánu. 2.236 + 200 25.000,- Kč Petr Blahout
Pozemky přilehlé k budovám ve Francouzské ulici nad evangelickým kostelem (Anglická ul.). Účelové vypsání výběrového řízení na prodej pozemků s cílem zastřít předem dohodnutý prodej. Podmínkou složení nabízené ceny předem na účet města FL. Cena 618,- Kč/m2! Tržní cena pozemků v dané lokalitě je mnohem vyšší. 1.242 + 11 + 86 + 143 + 260 + 637 1.469.600,- Kč Miroslav Matušek
Pozemek směr pramen Natalie za bývalou dětskou léčebnou. Jedná se o pozemek zeleně (park). Cena 110,- Kč/m2! 922 101.420,- Kč Dan Krechler
Byty v bytovém domě v ul. Národní ve FL (rohový dům v horní části pěší zóny). Atraktivní lokalita. Čtyři bytové jednotky o velikosti celkem 462,57 m2. V květnu 2013 proběhla rekonstrukce střechy budovy s náklady ve výši 740.000,- Kč. Bytové jednotky prodány na žádost společnosti MUROM a.s. za cenu 10.000,- Kč/m2. Dle cenové mapy je v dané lokalitě cena bytů 13-16.000,- Kč! 97 + 134 + 88 + 143 4.625.700,- Kč MUROM a.s.
IČ 47282576

Celkem bylo za období působení starosty Mlátilíka od dubna 2012 do září 2013 prodáno 155.252 m2 městských pozemků!Veřejné zakázky 2013

Veřejná zakázka Cena Poznámka
Stavební úpravy kanceláří města FL 1.515.373,- Kč Původní výběr nejvhodnějšího dodavatele byl rozhodnutím starosty Mlátilíka dodatečně změněn tak, že zakázku obdržel dodavatel, který se původně umístil až třetí v pořadí. O proti ceně, kterou tento dodavatel nabídnul ve výběrovém řízení, se následná konečná cena zakázky navýšila o více jak 300.000,- Kč. Došlo k porušení podmínek výběrového řízení. Nasvědčuje účelové manipulaci výběrovým řízením. Celkové náklady na rekonstrukci kanceláří starosty, místostarosty a tajemníka úřadu spolu s vybavením činili 2.694.812,- Kč.
Oprava střechy budovy Národní 1 FL 799.195,- Kč Rohový dům v horní části pěší zóny - ul. Národní. Atraktivní lokalita. Nedlouho po rekonstrukci střechy byly všechny bytové jednotky v domě o velikosti celkem 462,57 m2 prodány na žádost družstvu FRA-LA-BYT se sídlem v Praze za cenu pouhých 10.000,- Kč/m2 (4.625.700,- Kč). Dle cenové mapy je v dané lokalitě cena bytů až 16.000,- Kč/m2!
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ FL 6.050.367,- Kč Původní cenová nabídka vybraného dodavatele byla dodatečně navýšena v důsledku víceprací o více jak 200.000,- Kč. Byly tak porušeny podmínky výběrového řízení a zákon o veřejných zakázkách. Celkové náklady na rekonstrukci školní jídelny včetně dalších dílčích zakázek dosáhly cca 18 mil. Kč. Původní předpokládané náklady byly 10 mil. Kč. Zakázka byla účelově nadhodnocena a provedena zcela nekoncepčně.
Rekonstrukce sociálních zařízení 1. MŠ FL 810.173,- Kč Celkové náklady na rekonstrukci MŠ včetně dalších dílčích zakázek dosáhly 3.340.937,- Kč.
Zateplení 1. MŠ FL 2.530.764,- Kč Původní cenová nabídka vybraného dodavatele byla dodatečně navýšena v důsledku víceprací o více jak 130.000,- Kč. Byly tak porušeny podmínky výběrového řízení a zákon o veřejných zakázkách. Celkové náklady na rekonstrukci MŠ včetně dalších dílčích zakázek dosáhly 3.340.937,- Kč.
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ FL - gastrotechnologie 7.724.159,- Kč Dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou, která byla o cca 1 mil. Kč nižší, než konečná cena zakázky, byl z výběrového řízení vyloučen. Druhý dodavatel v pořadí odstoupil od návrhu smlouvy. Smlouva byla následně uzavřena s dodavatelem, který učinil až třetí nejnižší cenovou nabídku. Vybraný dodavatel v minulosti prováděl zakázku na vybavení kavárny Café Prestige ve FL, která je provozována rodinou starosty Mlátilíka. Nasvědčuje účelové manipulaci výběrovým řízením. Původní předpokládané náklady na tuto zakázku byly 6,5 mil. Kč. Zakázka byla účelově nadhodnocena a provedena zcela nekoncepčně. Celkové náklady na rekonstrukci školní jídelny včetně dalších dílčích zakázek dosáhly cca 18 mil. Kč.
Regenerace území po zrušení přírodního divadla 2.275.215,- Kč Cena zakázky nezahrnuje náklady na předcházející demolici areálu přírodního divadla a na zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na demolici a renovaci přírodního divadla činily cca 3 mil. Kč. Demolice veřejného prostoru přírodního divadla a jeho nahrazení přírodním parkem v nákladu cca 3 mil. Kč je sama o sobě sporná a sleduje prokazatelně podnikatelské zájmy starosty Mlátilíka a dalších jemu spřízněných osob vlstnících nemovitosti v okolí bývalého areálu přírodního divadla.
Oprava místních komunikací - FL 830.325,- Kč Opravy komunikací v ul. Ruská, Dr. Pohoreckého, Pod Lipami. Dodavatel byl vybrán bez výběrového řízení.
Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Ruská a Aleje 1.016.903,- Kč Dodavatel byl vybrán bez výběrového řízení. Konečná cena zakázky převýšila původní předpokládané náklady o cca 200.000,- Kč. Cena zakázky nezahrnuje náklady na vybudování chodníku a autobusové zastávky v ul. Aleje. Celkové náklady cca 2 mil. Kč.
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ FL - připojení na VS a PS 852.773,- Kč Dodavatel vybrán bez výběrového řízení. Celkové náklady na rekonstrukci školní jídelny včetně dalších dílčích zakázek dosáhly cca 18 mil. Kč.
Autobusová zastávka Sady FL 3.000.000,- Kč Konečná cena zakázky není dosud známa. Z rozpočtu města byly na zakázku vyčleněny prostředky ve výši cca 3 mil. Kč
Vybavení kanceláří MěÚ FL 1.179.439,- Kč Vybyvení pouze tří kanceláří starosty, místostarosty a tajemníka úřadu atypickým nábytkem. Dodavatel vybrán bez výběrového řízení, smlouva uzavřena na žádost starosty Mlátilíka. Jen položka za dopravu a montáž nábytku činila 222.000,- Kč (bez DPH). Náklady na předcházející rekonstrukci kanceláří spolu s vybavením činili celkem 2.694.812,- Kč.
Zvýšení kvality řízení města FL 797.390,- Kč Zakázka realizována v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Celkem 29.382.076,- Kč

Zdroj: portál www.vhodne-uverejneni.cz

 

 Soud potvrdil pokutu pro Františkovy Lázně za nezákonný tendr na rekonstrukci základní školy.
Starostu Mlátilíkovi hrozí v této souvislosti trestní stíhání.

Již v roce 2011 uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) městu Františkovy Lázně pokutu 700.000,- Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení na rekonstrukci základní školy včetně výstavby víceúčelové sportovní haly.

ÚOHS ve svém rozhodnutí konstatoval, že tehdejší vedení města Františkovy Lázně v čele se starostou Mlátilíkem svým postupem při zadávání veřejné zakázky výrazně narušilo soutěžní prostředí, neboť celkem čtyřem dodavatelům bylo znemožněno na základě nezákonného postupu vedení města účastnit se zadávacího řízení. Vedení města nesprávně posoudilo žádosti o účast dodavatelů Metrostav, a.s., a SWIETELSKY stavební, s.r.o. Město dále vyloučilo z účasti v zadávacím řízení společnosti Bilfinger Berger Baugeselschaft m.b.H. a BERGER BOHEMIA a.s., přestože splňovaly podmínky zadávacího řízení v požadovaném rozsahu.

Uvedený postup vedení města tak mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnějšího dodavatele, kdy nebylo možné vyloučit, že vyřazení dodavatelé mohli předložit výhodnější nabídky na provedení zakázky než finálně vybraný dodavatel.

Vedení města následně uzavřelo smlouvu se společností SYNER, s.r.o. Cena veřejné zakázky na rekonstrukci základní školy a výstavbu sportovní haly činila téměř 200 milionů korun. Společnost SYNER, s.r.o. byla již dříve negativně spojována se zadávacím řízením na realizaci výstavby „Karlovarské Arény“, které vstoupilo do všeobecného povědomí veřejnosti jako tzv. „karlovarská losovačka“.

O zadání zakázky na realizaci rekonstrukce základní školy včetně výstavby víceúčelové sportovní haly společnosti SYNER, s.r.o., a obsahu smlouvy o dílo rozhodla Rada města Františkovy Lázně na svém mimořádném zasedání dne 13. 4. 2010, a to ve složení Ivo Mlátilík (starosta) a Luboš Kapr (člen rady).

S ohledem na výše popsaný průběh zadávacího řízení se tak lze domnívat o účelové manipulaci řízení ze strany tehdejšího vedení města právě ve prospěch společnosti SYNER, s.r.o.

Po komunálních volbách na podzim 2010 nové vedení města v čele se starostkou Lenkou Malkovskou ve snaze odvrátit škodu způsobenou městu nezákonným postupem předchozího vedení města podalo v únoru 2012 žalobu k soudu, kterou se domáhalo zrušení rozhodnutí ÚOHS o uložení pokuty. Žaloba však neměla odkladný účinek a město Františkovy Lázně bylo povinno uloženou pokutu již předtím zaplatit.

Krajský soud v Brně aktuálně, tj. v dubnu 2014, dříve uloženou pokutu ÚOHS ve výši 700.000,- Kč za nezákonný postup při výběru dodavatele na rekonstrukci základní školy s konečnou platností potvrdil.

Přímým důsledkem nezákonného postupu vedení města při výběru dodavatele na rekonstrukci základní školy je tak vznik škody na majetku města, a to v minimální výši odpovídající uložené a městem zaplacené pokutě.

Za způsobenou škodu pak odpovídá městu každý, kdo se podílel na přípravě a realizaci nezákonného postupu při zadání veřejné zakázky. Takovými osobami mohou být zejména zaměstnanci města, kteří se podíleli na přípravě veřejné zakázky, popřípadě jednotliví členové rady města, popřípadě zastupitelstva města, pokud ten který orgán schválil postup, který byl v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. V tomto případě tedy padá největší tíha odpovědnosti za nezákonné zadávací řízení a za tím způsobenou škodu městu na tehdejšího a zároveň současného starostu I. Mlátilíka.

Obecně pak platí, že vedení města je s péčí řádného hospodáře povinno vymáhat škodu způsobenou městu po osobách odpovědných za způsobení takové škody. V případě, že obec využila v souvislosti se zadávacím řízení služeb advokátní kanceláře či jiného subjektu stojícího mimo úřad, je třeba se s nárokem na náhradu škody obrátit i na tyto subjekty.

Občanské sdružení „Oživení“ zabývající se mimo jiné kontrolou transparentnosti ve veřejné správě a potíráním korupce ve veřejné správě v září 2013 vyzvalo stávající vedení města v čele se starostou Mlátilíkem k vymáhání nároku na náhradu škody způsobené nezákonným postupem při zadávání veřejné zakázky. Pochopitelně nebylo lze očekávat, že by starosta Mlátilík učinil úkony směřující k odpovědnosti jeho samého, popř. jemu věrných tehdejších radních nebo jiných osob pověřených výběrem dodavatele veřejné zakázky. Vedení města tedy k vymáhání nároku na náhradu škody po odpovědných osobách zavčasu nepřistoupilo a nárok na náhradu škody způsobené městu nezákonným postupem starosty Mlátilíka se tak zcela promlčel.

Občanské sdružení „Oživení“ podalo v březnu 2014 na starostu Františkových Lázní I. Mlátilíka pro jeho nečinnost při vymáhání škody způsobené městu trestní oznámení a starostu Mlátilíkovi tak v této souvislosti hrozí trestní stíhání.

Související odkazy:
www.ceskatelevize.cz
www.bezkorupce.cz

 Za rok své činnosti dostali noví nájemci tenisových kurtů od starosty Mlátilíka již celkem 121.000,- Kč.
Kurty jsou zanedbané a poloprázdné. Nebo se na nich hraje nohejbal.

Tenisové dvorce ve Františkových Lázních pod novou správou chátrají. Členové původního klubu jezdí hrát jinam

Za nedlouho to budou již dva roky, kdy byl tradiční „Tenis klub Františkovy Lázně“ bez udání důvodu starostou Mlátilíkem vypovězen z areálu tenisových kurtů ve FL. Noví nájemci tenisových kurtů za opakované finanční podpory vedení města aktuálně začínají již druhou sezonu svého spektakulárního působení na tenisových kurtech. O vývoji této kauzy bylo již dříve opakovaně informováno. Tento článek shrnuje dosavadní vývoj v této věci a přináší nové aktuální informace.

„Tenis klub Františkovy Lázně“ byl již od roku 1994 legitimním nástupcem někdejší Tělovýchovné jednoty Františkovy Lázně a měl v místě tenisových kurtů více jak stoletou tradici. Tenisový klub dlouhodobě zajišťoval nejen realizaci sportovní činnosti v daném odvětví sportu, ale zejména pak řádnou a kvalifikovanou technickou správu tenisových kurtů, a to výlučně svépomocí na své vlastní náklady a za součinnosti všech svých členů.

Na základě pochybného výběrového řízení v srpnu 2012 byly tenisové kurty pronajaty přátelům starosty Mlátilíka, Ladislavu Spáčilovi a Martinu Průšovi, a to na dobu 10 let s možností prodloužení nájmu na dalších 10 let. V lednu 2013 byl novými nájemci účelově založen nový „Tenisový klub Františkovy Lázně 2012“. Oficiálním partnerem nového tenisového klubu je Město Františkovy Lázně, kavárna Café Prestige provozovaná rodinou starosty Mlátilíka a městské parkoviště, jež mají v nájmu také pánové Průša se Spáčilem. Nový tenisový klub oficiálně sídlí na adrese trvalého bydliště starosty Mlátilíka.

Již v březnu 2013 Město FL poskytlo prázdné skořápce nového tenisového klubu grant z rozpočtu města ve výši 25.000,- Kč. O grantech rozhoduje v tomto případě starosta města. Když předchozí tenisový klub žádal o grant na činnost v sezoně 2012, bylo to dle starosty Mlátilíka "drzé", klub „za to“ obdržel výpověď a byl starostou Mlátilíkem lživě veřejně napadán.

Noví nájemci neměli nikdy v minulosti cokoliv společného s tenisovým klubem a nedisponují jakýmikoliv zkušenostmi s provozováním tenisových kurtů ani dostatečným materiálním a technickým vybavením pro jejich řádnou údržbu. Tenisové kurty nebyly koncem sezony 2012 a počátkem sezony 2013 novými nájemci vůbec provozovány. V důsledku zcela amatérských a neodborných technických zásahů nových nájemců do tenisových kurtů a v důsledku absence jejich pravidelné kvalifikované technické údržby dochází k jejich nevratnému ničení a znehodnocování. Jeden z tenisových kurtů byl po celou sezonu 2013 dokonce zcela mimo provoz. Jedná se přitom o majetek, který byl v roce 2006 na základě dotace Ministerstva pro místní rozvoj zrekonstruován v rozsahu investice ve výši cca 1,5 mil. Kč.

Provozní doba tenisových kurtů je novými nájemci omezena. Není vyvíjena žádná sportovní činnost v daném odvětví sportu jak na závodní tak rekreační úrovni. Návštěvnost a využitelnost tenisových kurtů je od počátku sezony 2013 prakticky nulová. Žalostná správa tenisových kurtů jen za minulou sezonu odradila také řadu pravidelných návštěvníků z řad lázeňských hostů.

I přes výše uvedené skutečnosti obdrželi noví nájemci v srpnu 2013 další grant na svou činnost z rozpočtu města ve výši 71.000,- Kč. Původcem těchto prostředků byla společnost CHEVAK Cheb a.s., jejímž je Město FL akcionářem a která tyto prostředky poskytla do rozpočtu města jako sponzorský dar právě pro nový tenisový klub. V září 2013 se na tenisových kurtech uskutečnil nohejbalový turnaj za otevřené podpory města a starosty Mlátilíka. Hraní nohejbalu na tenisových kurtech je novými nájemci předpokládáno i v budoucnu. Nájemní smlouva a charakter sportoviště však jiné než tenisové využití areálu zcela vylučují.

Naposledy v březnu 2014 obdrželi noví nájemci z rozhodnutí starosty města další finanční grant na rok 2014 ve výši 25.000,- Kč. Za přibližně rok trvání nového tenisového klubu tak obdrželi noví nájemci z rozpočtu města již celkem 121.000,- Kč.

Jednáním nových nájemců je tak zcela flagrantním způsobem dlouhodobě a opakovaně porušována nájemní smlouva. Neodbornou činností nových nájemců jsou tenisové kurty nevratně znehodnocovány a provozovány zcela v rozporu s jejich účelem a veřejným zájmem. I přesto jsou ve prospěch nových nájemců účelově vynakládány nemalé finanční prostředky z městské pokladny. Zároveň je tak znevažována dlouholetá práce členů původního tenisového klubu odváděná zcela dobrovolně a nezištně na tenisových kurtech v minulosti.

„Tenis klub Františkovy Lázně“ je v dobré víře ve své vlastnické právo k budově klubovny a šaten, která je součástí tenisového areálu a kterou v minulosti na své náklady zásadním způsobem zrekonstruoval, rozšířil a nadále zhodnocoval. V září 2012 došlo ze strany města, a to za účasti městské policie, k násilnému vniknutí do budovy klubovny tenisového klubu a k neoprávněnému vyklizení movitých věcí původního tenisového klubu. „Tenis klub Františkovy Lázně“ učinil nezbytné právní kroky k ochraně svých práv. Aktuálně v této věci vedení města již více jak rok nerespektuje pravomocná rozhodnutí správních úřadů (MÚ Cheb, KÚ Karlovarského kraje), na základě kterých mu byla uložena povinnost k navrácení budovy klubovny tenisového klubu do (prozatímního) užívání původnímu tenisovému klubu. Městu FL v této souvislosti hrozí exekuce a vznik škody v důsledku úhrady případných pokut a dalších nákladů s exekučním řízením souvisejících.

Bohužel, tenisové kurty jsou jen jedním z mnoha žalostných případů, které jsou obrazem stávajícího politického a lidského marasmu v našem městě. Vedení města, aniž by k tomu mělo regulérní politický mandát vzešlý z komunálních voleb, nakládá s městským majetkem a veřejnými financemi zcela živelným a svévolným způsobem sledujícím předně své vlastní zájmy, popř. zájmy osob, které zcela slepě na stávající situaci samy participují nebo takové počínání tiše a nekriticky tolerují. Věřím však, že paměť Františkových Lázní nebude k těmto odpovědným osobám v budoucnu jen krátkodobá a bude současně podpořena vlnou nebojácných projevů svobodné a zdravé občanské společnosti. Nenechme si, milí občané, už bez tak dost zkoušené Františkovy Lázně nenávratně „ukrást“.

Duben 2014

Lukáš Fiala
TENIS KLUB Františkovy Lázně

 Nejvyšší správní soud s konečnou platností potvrdil, že město FL v čele s Ivo Mlátilíkem zmanipulovalo zakázku v hodnotě 197.784.509,- Kč tím, že neoprávněně vyřadilo čtyři řádné uchazeče.

Nejvyšší správní soud s konečnou platností potvrdil, že město FL v čele s Ivo Mlátilíkem zmanipulovalo zakázku v hodnotě  197.784.509,- Kč tím, že neoprávněně vyřadilo čtyři řádné uchazeče.
Rozsudek NSS kompletní

 Pro sdružení místních zločinců

Vy, kteří jste osm roků měli velké posvícení a chovali jste se, jakoby vám vše ve Františkových Lázních patřilo, vězte! Vězte, že posvícení končí a po něm obvykle přichází průjem. Žili jste v hloupé představě, že zvedání vašich ručiček je dobrá zábava a kdekomu z vás z toho i něco káplo. Nechali jste se unášet na vlnách ujištění, že váš guru má všechno pod palcem a tak jste si mohli své pacičky utrhat, abyste se mu zavděčili. Zničili jste jedno z nejkrásnějších měst široko daleko a měli jste z toho radost. To, co jiní budovali 200 roků, dokázala vaše banda zničit za dvě volební období. Všechno však jednou končí, nevíme, jestli to co vás čeká, bude jen průjem, ale příjemné to pro vás určitě nebude. Omyl o tom, že když hlasujete všichni, tak se vám každému nemůže nic stát je vyvrácen na prvních patnácti stranách přiloženého trestního oznámení, zbytek je jen výběr těch nejkřiklavějších zločinů, které jste spáchali. Určitě se vám dostává ujištění, že se není čeho bát, guru má přeci všechny důležité kontakty uplacené nebo zastrašené. Věřte nevěřte, mejdan skončil. Dřív než se nadějete, začnou přicházet různí vrchní a dělat účty. Ač se vám to bude, či nebude líbit pod součet vašich zločinů, budou psát taxy v podobě ocenění vašich zásluh. Přečtěte si přiložené trestní oznámení důkladně a nechte si udělat pro vás objektivní názor, zda je tam něco nepravdivého. Přisluhovačných advokátů máte k mání přehršel, tak ať se snaží, snahy bude opravdu třeba, možná leckterý z nich se bude mít co ohánět, aby své působení na radnici obhájil. Zda obhájí, či neobhájí, nechme času, to je dobrý soudce.

Trestní oznámení ke zstažení: zde, doplnění trestního oznámení: zde

 

info@profrantovky.cz