ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Františkolázeňská výtopna přejde z uhlí na plyn. Lidé by mohli ušetřit.

Františkolázeňští zastupitelé na svém listopadovém zasedání rozhodli o dalších krocích v rekonstrukci městské výtopny. Ta by měla přejít ze spalování uhlí na plyn. Město chce na nezbytnou ekologizaci získat dotaci z ministerstva životního prostředí. Pokud uspěje, mohlo by to znamenat nižší cenu tepla.

Stávajícím provozovatelem františkolázeňské výtopny je společnost KG Energo (dříve MH Energo). Nájemní smlouva, která by měla trvat až do roku 2020, není pro město výhodná. Záměrem stávajícího vedení Františkových Lázní je navrácení provozu výtopny do působnosti města.

Potřeba moderniace výtopny je dána zastaralostí stávající technologie spalování a zákonnými požadavky na dodržení zvyšujících se emisních limitů od roku 2019. Tyto limity by výtopna se současnou technologií splňovala pouze se značnými technickými a ekonomickými obtížemi. Radnice se proto musela rozhodnout, jakou cestu při modernizaci kotelny zvolí.

Z odborných analýz a posudků, které si nechalo město zpracovat, vyplynula jako nejvhodnější, tj. z hlediska ekologie a hospodárnosti, technologie spalování plynu. Přechod výtopny z uhlí na plyn by představoval investici „pouze“ cca 52 milionů korun. Technologie plynu dává navíc Františkovým Lázním šanci na získání dotace na rekonstrukci výtopny až do výše 80 % investic. V případě spalování plynu by také město nebylo na několik dalších let ohroženo dalším předpokládaným zpřísňováním emisních limitů.

Františkolázeňští zastupitelé již dříve odmítli návrh stávajícího nájemce, společnosti KG Energo, na zavedení nové technologie spalování tzv. multiprachu v rozsahu investice cca 150 milionů korun. Požadavkem stávajícího nájemce za provedení této rekonstrukce pak bylo prodloužení nájemní smlouvy k výtopně o dalších 15 let. Tato varianta však byla ze strany stávajícího vedení města odmítnuta nejen jako méně technicky a ekologicky vhodná, ale též jako právně neproveditelná. V zájmu města je vrácení provozu výtopny do jeho vlastní režie.

O pronájmu výtopny ve prospěch společnosti MH Energo bylo rozhodnuto narychlo po komunálních volbách 2010 dosluhující radou města v čele s bývalým starostou Mlátilíkem. Jediným společníkem a jednatelem společnosti MH Energo přitom byl Ing. Hátle, působící do té doby jako ředitel pronajímané městské výtopny. Ten pak těsně po komunálních volbách 2014 prodal svůj obchodní podíl ve společnosti MH Energo a ta se přejmenovala na KG Energo. Uvedeným rozhodnutím rady města o pronájmu výtopny ztratilo město nejen vliv na její provoz, ale také možnost jakéhokoliv vlivu na cenu tepla ve prospěch odběratelů a možnost čerpání příjmů z provozu výtopny do městského rozpočtu.

Město by chtělo práce na modernizaci kotelny zahájit co nejdříve. Je však omezeno trvající nájemní smlouvou. Na rekonstrukci výtopny se tak bude muset se stávajícím provozovatelem domluvit, případně začít s rekonstrukcí až poté, co výtopnu převezme. Platí však, že za ekologický provoz výtopny dle nových emisních limitů od roku 2019 je odpovědný stávající provozovatel, a měl by tak mít na její včasné ekologizaci zájem.

Přechod výtopny z uhlí na plyn by se neměl odběratelů nijak zásadně dotknout. Cena tepla by neměla zaznamenat znatelné výkyvy. Naopak, v případě úspěchu města se získáním dotace a vlastního provozu výtopny by mohla cena tepla i poklesnout.